f
 


Hỗ trợ cấp vào là pk - Võ Lâm Auto Ingame Đồ Xanh OB 10/9/2022

Võ Lâm Auto Ingame Đồ Xanh - Alpha Test: 7/9/2022 - Open Beta: 10/9/2022 - Exp 10 Drop 10 - Hỗ trợ cấp vào là pk - JX1 - VLTK 1 - Võ Lâm Truyền Kỳ 1 private lậu mới ra tháng 9 2022

Trang chủ: http://g7congthanhchien.fun

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/thi%c3%aan-%c4%90%e1%bb%8ba-gaming-105611268949618

AUTO INGAME

NHẬN CẤP PK NHÉ

HOẠT ĐỘNG CÀY XU SIÊU HAY

WED : g7congthanhchien.fun

Hoạt động thời gian hiện tại đã mở

Phong lăng độ

- 00h  2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h  18h 20h 22h 

vượt ải

- 1h  3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h 

tống kim

- 21h

Sát thủ

- ngày 8 con

Thiên bảo khố 

- ngày 2 lần

săn nhím ba lăng huyện 

- 20h

liên đấu

- 18h

sĂN YÊU THÚ TRÂU

- 6h30 - 19h - 22h

mọi hoạt động đều có xu cho anh em nhé !

Hoạt động thời gian hiện tại đã mở

Phong lăng độ

- 00h  2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h  18h 20h 22h 

vượt ải

- 1h  3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h 

tống kim

- 21h

Sát thủ

- ngày 8 con

Thiên bảo khố 

- ngày 2 lần

săn nhím ba lăng huyện 

- 20h

liên đấu

- 18h

mọi hoạt động đều có xu cho anh em nhé !