f
 


Có chuyển sinh + kim xà. miễn phí 80% số lượng vật phẩm ngự các, cày cuốc thả ga không lo nạp thẻ - Võ Lâm 2 Trung Nguyên Phiên Bản Năm 2012 - 2014 OB 10/7/2021

Võ Lâm 2 Trung Nguyên Phiên Bản Năm 2012 - 2014 - Alpha Test: 27/6/2021 - Open Beta: 10/7/2021 - Exp 99999999 Drop rớt đồ cao - Có chuyển sinh + kim xà. miễn phí 80% số lượng vật phẩm ngự các, cày cuốc thả ga không lo nạp thẻ - JX2 - VLTK 2 - Võ Lâm Truyền Kỳ 2 private lậu mới ra tháng 7 2021

Trang chủ: http://volam2trungnguyen.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/volam2trungnguyen/

Trang chủ: http://volam2trungnguyen.net/

Tải Game ngay: VÕ LÂM 2 MIỄN PHÍ PRIVATE (volam2trungnguyen.net)

OpenBeta: 18h 10/07/2021

Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Phật Sơn

Vùng đất mới sắp sửa khai hoang máy chủ Phật Sơn chính thức khai mở vào lúc 18h00 Ngày 10/07/2021 hứa hẹn một máy chủ đông đảo người chơi tham gia, nhiều tính năng nổi bật.

 

Một số hoạt động nổi bật

STT Tên hoạt động Thời gian Địa Điểm Phần thưởng
1 Lồng Đèn

12h20-12h40

17h20-17h40

21h20-21h40

Tây Thành Đô

200 triệu kinh nghiệm/20 lần

vũ khí 76 chưa giám định

 

2 Đào Kho Báu Cả ngày (làm mới 1 tiếng có 20 kho báu)  Bắc Tuyền Châu

5.000.000 điểm kinh nghiệm

Phần thưởng ngẫu nhiên

 

 

3

Boss Thế Giới

21h30 Tây Thành Đô

30.000.000 kinh nghiệm

Kết thúc Boss: 1500 Mảnh Thiên Cang, Vũ khí 96, 100 Mảnh Mật Tịch, 200 điểm năng động

Rương Vàng: 1500 Mảnh Thiên Cang, Vũ khí 96, 100 Mảnh Mật Tịch, 200 điểm năng động

Rương Đồng: Vũ khí 76 chưa giám định, Phần thưởng ngẫu nhiên, 100 điểm năng động, 30 Mảnh mật tịch

4 Boss chiến trường

15h-16h

20h-21h

Chiến trường chính

Rương Vàng: 10.000.000 exp, 1000 vàng, Phần Thưởng Ngẫu Nhiên

Rương Đồng: 5.000.000 exp, 100 vàng, Phần thưởng ngẫu nhiên

 

Đua TOP 10 nhân vật đạt chuyển sinh 1 cấp 96 đầu tiên của máy chủ Phật Sơn.

Nhân vật đạt điều kiện chuyển sinh 1 cấp 96 và đạt 1.000.000 điểm công trạng. Đến NPC nhận TOP giữa thành biện kinh để nhận thưởng theo thứ tự.

  • [TOP-1] - 500.000xu + 20 cặp TMKL TCL + 200k vàng
  • [TOP-2] - 300.000xu + 15 cặp TMKL TCL + 150k vàng
  • [TOP-3] - 200.000xu + 10 cặp TMKL TCL + 150k vàng
  • [TOP-4-10] - 100.000xu + 10 cặp TMKL TCL + 50k vàng

 

TOP 1 Nhân vật đạt 2.500.000 điểm công trạng đầu tiên và sở hữu hiệu nguyên soái

  • Nhân vật đạt điều kiện đến npc nhận thưởng TOP nữa thành biện kinh để nhận thưởng
  • Phần thưởng: 1.000.000xu + 20 cặp TMKL TCL + 400k vàng