f
 


Phát triển game cộng đồng - Võ Lâm 2 Loạn Giang Hồ 2012 1.0 OB 11/12/2021

Võ Lâm 2 Loạn Giang Hồ 2012 1.0 - Alpha Test: 28/11/2021 - Open Beta: 11/12/2021 - Exp 99999999 Drop drop cao - Phát triển game cộng đồng - JX2 - VLTK 2 - Võ Lâm Truyền Kỳ 2 private lậu mới ra tháng 12 2021

Trang chủ: http://vl2loangiangho.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/vl2loangiangho

OPEN CHÍNH THỨC VÀO LÚC 18h Thứ 7 - 11/12/2021

Hỗ trợ tuân thủ

 • Thăng ngay đẳng cấp 79
 • Nhận 4000 điểm sư môn, 3000 danh vọng, 50.000 điểm công trạng.
 • Nhận bộ trang bị cửu châu(long đằng, phụng vũ) +7
 • Nhận yếu quyết + học toàn bộ skill miễn phí 
 • Thú cưỡi 120% tốc độ chạy

Giftcode

 • 2 túi hạt giống
 • 5 cây bát nhã nhỏ
 • 1 cây bát nhã lớn
 • 30 lộ thủy
 • 1 cuốn mật tịch x20

NPC nhận thưởng

NPC Ghi Chú

 

(Thiên Phụng - Biện Kinh 176/184)

 

Nhập code tuân thủ

Nhận thưởng cấp độ

Nhận thưởng TOP cấp môn phái

Nhận thưởng TOP công trạng.

Đạt cấp nhận thưởng

Yêu cầu đẳng cấp Phần thưởng
Cấp 79 Nhận 1 sét trang bị Cửu Châu+7, 3k danh vọng, 4k sư môn, 50k công trạng
Cấp 80 Nhận 1 sét trang bị Tàng Kiếm
Cấp 83 5 ngọc bội thái hư
Cấp 85 Nhận 3 mật tịch x20 và 1 cuốn lăng ba vi bộ thường
Cấp 87 Nhận 1 Đại Định Hồn, 1 Tiểu định hồn
Cấp 90 Tàng Kiếm Kim Ấn
Cấp 91 Đông Phương Long Châu
Cấp 93 2 Thiên Môn Kim Lệnh
Cấp 95 Tàng Kiếm Kim Ấn
Cấp 97 2 Thiên Cang Lệnh
Cấp 99 1 danh hiệu "Nhiệm vụ Đạt Nhân" (KTC20 - duy trì 60 ngày)

Top Cấp

Thời gian đua top cấp từ ngày 11/12/2021 đến 07h ngày 31/12/2021

Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 phần thưởng cấp độ

 • Top cấp độ toàn bộ máy chủ
Thứ Hạng Phần thưởng
Hạng 1 Bộ trang bị Diệu Dương (Áo + Quần + Nón + Vũ Khí) + 800.000x + 2.500.000 VND
Hạng 2 Bộ trang bị Diệu Dương (Áo + Quần + Nón + Vũ Khí)  + 500.000x
Hạng 3 đến 10 10 Thiên Môn Kim Lệnh(Khóa) + 300.000x
 • Top công trạng (Tống - Liêu)

Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 phần thưởng

Người đạt mốc đầu tiên Phần thưởng
2.000.000 công trạng đầu tiên toàn server 3.000.000 VNĐ + 20 Cặp TMKL,TCL(khóa) + Chiến Tượng(vĩnh viễn)
1.600.000 công trạng đầu tiên toàn server 20 cặp TMKL, TCL (khóa) + 800.000Xu
TOP 10 nhân vật (5 Liêu vs 5 Tống )  (21h 01/01) 10 Thiên Môn Kim Lệnh(Khóa) + 300.000x

Phần thưởng phát trong ngày 01/01/2021