f

Vodanhkiem.com - open sv bích long - 14h chiều ngày 11/06/2019 - tinh hoa kiếm thế - Vô Danh Kiếm Kiếm Thế Private OB 11/6/2019

Vô Danh Kiếm Kiếm Thế Private - Alpha Test: 11/6/2019 - Open Beta: 11/6/2019 - Exp Drop - Vodanhkiem.com - open sv bích long - 14h chiều ngày 11/06/2019 - tinh hoa kiếm thế - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 6 2019

[VODANHKIEM.COM] - Chuẩn Kiếm thế 2009 - Cày cuốc tẹt ga - Nơi kỹ năng nói lên tất cả.
--------------------------------------


THÔNG TIN SERVER
OPEN SV BÍCH LONG: 14h00 Chiều 11/06
Trang Chủ: http://vodanhkiem.com
Fanpage: https://facebook.com/2178198929104555

 

 

 

 

[​IMG]

 


ĐẶT TRƯNG MÁY CHỦ MỚI


I. Cày cuốc đơn giản - Hỗ trợ tận răng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Train đồng ở tất cả các map 115
  • Nhận hỗ trợ tân thủ khủng <Xem Thêm>
  • Tham gia hoạt động nhận đồng cực khủng.
  • Kỷ năng 180 cân bằng.

 

 

 


II.Trang bị mới cực vip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III.Hoạt đông mới nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV.Hình ảnh ingame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]


[​IMG]

[​IMG]

 

 

 

 

 

 

 


Hãy tham gia http://VoDanhKiem.com để trải nghiệm trang bị và hoạt động mới nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bình Luận
Đi lên