f
 


Vodanhkiem.com - open sv bất long - 14h chiều ngày 05/11/2019 - tinh hoa kiếm thế - Vô Danh Kiếm Kiếm Thế Private OB 5/11/2019

Vô Danh Kiếm Kiếm Thế Private - Alpha Test: 5/11/2019 - Open Beta: 5/11/2019 - Exp x1 Drop x1 - Vodanhkiem.com - open sv bất long - 14h chiều ngày 05/11/2019 - tinh hoa kiếm thế - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 11 2019

Trang chủ: http://vodanhkiem.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/2178198929104555/

[VODANHKIEM.COM] - Chuẩn Kiếm thế 2009 - Cày cuốc tẹt ga - Nơi kỹ năng nói lên tất cả.
--------------------------------------


THÔNG TIN SERVER
OPEN SV BẤT LONG: 14h00 Chiều 05/11
Trang Chủ: http://vodanhkiem.com
Fanpage: https://facebook.com/2178198929104555

 

 

 

 

[​IMG]

 


ĐẶT TRƯNG MÁY CHỦ MỚI


I. Cày cuốc đơn giản - Hỗ trợ tận răng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Train đồng ở tất cả các map 115
  • Nhận hỗ trợ tân thủ khủng <Xem Thêm>
  • Tham gia hoạt động nhận đồng cực khủng.
  • Kỷ năng 180 cân bằng.

 

 

 


II.Trang bị mới cực vip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III.Hoạt đông mới nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV.Hình ảnh ingame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]


[​IMG]

[​IMG]

 


Hãy tham gia http://VoDanhKiem.com để trải nghiệm trang bị và hoạt động mới nhất