f
 


Game private pc vindictus-vn là 1 game private hay nhất - Vindictusvn Game Private Pc 8.1 OB 30/12/2019

Vindictusvn Game Private Pc 8.1 - Alpha Test: 3/12/2019 - Open Beta: 30/12/2019 - Exp 1.5 Drop 1.5 - Game private pc vindictus-vn là 1 game private hay nhất - Game Khác private lậu mới ra tháng 12 2019

Trang chủ: http://vindictusvn.com/

🇻🇳🇻🇳 Vindictus-VN 🇻🇳🇻🇳
🔖🔖Thông tin máy chủ🔖🔖
Trang chủ: http://vindictusvn.com/
Dye website (Nhuộm trang phục - free): http://vindictusvn.com:99/
Nhóm thảo luận: https://www.facebook.com/groups/vindictus.VIETNAM/
Discord: https://discord.gg/ykYH3XH
⭕ Máy chủ đã mở đến raid 95 (Trang bị 95)
⭕ Rate Exp, Ap, Gold x15
⭕ Rate donate: 20.000 vnđ = 200token (Giữa tháng x2, Cuối tháng x3)
⭕ FREE ALL OUTFIT và DYE
⭕ FREE TRANG BỊ ĐẾN CẤP 8x
⭕ Lv bắt đầu: 60 (Max 100)
⭕ TỈ LỆ CƯỜG HÒA CỰC KỲ CAO (1 - 10: 100%, 10 - 15: 30 - 40%, 15 - 20: 20%)
⭕ TỈ LỆ ÉP SCROLL CỰC CAO
⭕ DROP X5 SO VỚI MÁY CHỦ CHÍNH THỨC
⭕ SERVER CỰC ĐÔNG CỰC VUI
⭕ THƯỜNG XUYÊN CÓ EVENT INGAME VÀ FANPAGE
🔖🔖Tải game🔖🔖
Link: https://drive.google.com/file/d/1Tcc-ciSudCEdPt21mjQDxLq63UMkc5LM/view?fbclid=IwAR1IR_D0LwxXxYWWzyNKpI0y8Tevwzuv0_e55AxH7fh7u8wzpRQ3wbMLMUg