f
 


Vindictus private việt nam - free 99% - rate cao - free all outfit - Vindictus Vn Game Private OB 9/11/2019

Vindictus Vn Game Private - Alpha Test: 9/11/2019 - Open Beta: 9/11/2019 - Exp x10 Drop x15 - Vindictus private việt nam - free 99% - rate cao - free all outfit - Game Khác private lậu mới ra tháng 11 2019

Trang chủ: http://vindictusvn.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/VNVindictus/

[​IMG]

Thông tin má chủ:
Trang chủ: http://vindictusvn.com/
Discord: https://discord.gg/ykYH3XH
+ Rate exp x10, rate ap x15
+ Rate gold x15
+ Free all outfit + dye
+ Hỗ trợ level 60 + đồ đến lv 80 ( MAX CẤP 100)
+ Enhance cao (1 - 10 tỉ lệ 100%, 10 - 1 tỉ lệ 30 - 50%, 15 - 20 tỉ lệ 20%)
+ Enchant scroll tỉ lệ rất rất rất cao
+ Server đông vui
+ Tỉ lệ donate cực cao (thườngg xuyên khuyến mãi)
Đăng ký: vào game chỉ cần đăng nhập, trò chơi tự động đăng ký, lần sau chỉ cần đăng nhập lại như thế
Tải game:
+ Launcher: https://drive.google.com/file/d/1Tcc-ciSudCEdPt21mjQDxLq63UMkc5LM/view
+ Game: https://drive.google.com/file/d/1Tcc-ciSudCEdPt21mjQDxLq63UMkc5LM/view

Mọi thông tin chi tiết hoặc thắc mắc vui lòng liên hệ discrod hoăc page:
https://www.facebook.com/VNVindictus/