f
 


Miễn phí 100%, rate cường hóa cao - Vindictus Việt Nam 1.69 OB 8/8/2019

Vindictus Việt Nam 1.69 - Alpha Test: 1/8/2019 - Open Beta: 8/8/2019 - Exp 15x Drop 100% - Miễn phí 100%, rate cường hóa cao - Game Khác private lậu mới ra tháng 8 2019

Trang chủ: https://www.facebook.com/vnvindictus

máy chủ đầu tiên private tại việt nam

game việt hóa gàn như 100%

đông người chơi, free hoàn toàn