f
 


Việt hóa, free all outfit, hỗ trợ đồ vip đến lv 80 - Vindictus Server Việt Nam 1.69 Delia OB 1/7/2019

Vindictus Server Việt Nam 1.69 Delia - Alpha Test: 1/7/2019 - Open Beta: 1/7/2019 - Exp x10 Drop x10 - Việt hóa, free all outfit, hỗ trợ đồ vip đến lv 80 - Game Khác private lậu mới ra tháng 7 2019

Trang chủ: https://www.facebook.com/vnvindictus/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/VNVindictus/

Thông tin máy chủ
- Rate gold x15
- Rate AP, EXP x10
- Rate donate 20.000vnđ = 200 token (Đồ trong shop doante cực rẻ)
- Hỗ trợ cấp 60, Max cấp 100 (Hỗ trợ đồ + vũ khí VIP đến level 80)
- Free all thời trang
- Update đến class Delia
- Cộng đồng mạnh mẽ
Trang chủ: https://www.facebook.com/VNVindictus/
Tải game
- patch 13-07: https://drive.google.com/file/d/1Uf...Nu6Y0rXd_Bk5ln_-FI1tb7l-rG8lP_Cb-bFBfeRN1HwJM
- phần 1: https://drive.google.com/file/d/1RzCW-dM1cFUMttpBaF7NUfBamXawD7F_/view?usp=sharing
- phần 2: https://drive.google.com/file/d/1wG5Jhs2Dwc1Me3YitrmNWR6KygTfUWgU/view?usp=sharing
- phần 3: https://drive.google.com/file/d/1AGxGDFxvkiYSfuTOyWZQVRgURmNaD4i0/view?usp=sharing