f
 


Venussro.com map 80 asia-eu share nhận ngay 1k silk - Venus Sro Sro Mới Ra OB 6/10/2019

Venus Sro Sro Mới Ra - Alpha Test: 1/9/2019 - Open Beta: 6/10/2019 - Exp x50 Drop x5 - Venussro.com map 80 asia-eu share nhận ngay 1k silk - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 10 2019

Trang chủ: http://venussro.com

Event like share trên gruop nhận ngay 1000s ofen
Máy VENUSSRO.COM[​IMG]


[​IMG]MAP 80 Asia-Eu Map Cày Cuốc Fram Sun[​IMG]
IP : 171.244.5.100 | PORT : 15779
>https://www.facebook.com/groups/442986503237999/
>Alphatest 01/09/2019
>Open 18h00 06/10/2019
>۩ Trang chủ: Venussro.com
>۩Tỉ lệ đập đồ D8
>1->2 100%
>2->3 90%
>3->4 80%
>4->5 70%
>5->6 30%
>6->7 15%
>7-> Radom
>۩Tỷ lệ mix Narun >1-90% 2-80% 3-70% 4-10% 5-5%
>-Tỷ lệ mix đồ đã bao gồm X2HH BMM và TT 4MM
>•Max Level : 80.
>•Skill: 80
>•Master: 240
>•Class: Asian-EU
>•Rate EXP/SP : x50
>•Rate Drop x5
>•Rate Gold x5
>Hỗ Trợ Tân Thủ Khi TEST
>•Sét Som d8 + 13 FULL BLUE
>•1000 Bình HP/MP
>•Pet nhặt đồ
>50 DCN+50 dịch chuyển tức thời DCN
>•5m SP
>•999.999.999 Gold.
>•9.999.999 silk.
>Hỗ Trợ Member khi Open Beta
>- Sét Sun D3+5 FULL Blue CS 41%
>- SP : 600k sp sp
>- Pet nhặt đồ 3 ngày
>-100 DCN 100 dịch chuyển tức thời
>- GIẢI ĐUA TỐP LV
>-Tốp 1: 3k silk 1 NS +5
>-Tốp 2: 2k silk 1 NS +3
>-Tốp 3: 1k silk 1 NS +0
>-Tốp 4: ->> 10 mỗi giải nhận 500s
Thân !!