f
 


Open nhận 1 triệu wc và sét cấp 2 full thần vĩnh viễn - Venus Season 6.15 OB 7/11/2021

Venus Season 6.15 - Alpha Test: 6/11/2021 - Open Beta: 7/11/2021 - Exp 9999 Drop 50 - Open nhận 1 triệu wc và sét cấp 2 full thần vĩnh viễn - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2021

Trang chủ: http://mu-venus.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvenus2021/

Máy Chủ: Venus 
Alpha Test: 06/11/2021 (13h)
Open Beta: 07/11/2021 (10h)
💖 Phiên bản Custom Season 6.15
Mu SS6.15 costum với tiêu chí free 98,89% dễ cày, 
chịu khó cày cuốc và săn boss là có tất cả.

===============================================
📺 THÔNG TIN MÁY CHỦ:
Trang chủ: http://mu-venus.com/
Máy Chủ: Venus
Fanpage: https://www.facebook.com/Muvenus2021/
👉 Giới Hạn 5 tài khoản/PC
✅ Exp : 9999 
✅ Drop : 50%
👉 Tạo Nhân Vật 0rs + 20k Ponit
💖 Phím tính năng: F3
💖 GHRS 30lần/ngày
💖 Hệ Thống Pet Muun, Thú Cưỡi NEW
LƯU Ý: CÁC BẠN TẢI GAME VỀ VÀO THẲNG GAME VÀ ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN MÀ BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ
 HỆ THỐNG SẼ TỰ ĐỘNG CẬP NHẬP TÀI KHOẢN CHO BẠN MÀ KHÔNG CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ TRÊN WED

================================================
♦ Open nhận 1 Triệu WC Và Sét Cấp 2 Full Thần Vĩnh Viễn 
♦ Hệ Thống Mix Pet 1 Lên Pet 2 Lên Thú Lên Thú Cấp 1
👉 OPEN Bán W3 Full Tại Shop Zen
👉 OPEN Bán Các Loại Sói Trong Shop Zen
👉 Train Quái Nhận 2 - WCOINC  2 - WCOINP 
👉 Map - Karutan4 - Swamp Of Darkness - Crywolf
👉 Map - Barracks - Refuge - Blood Castle 8
👉 Tất Cả các Bosc Vàng Và Các Boss Trong Sự Kiện G
  Server Free - Cày là có - Cho AE giải trí .
  
==================================================
                    CÁC LỆNH CƠ BẢN KHI THAM GIA GAME
-F4 Bật Menu Game
-Lệnh nhiệm vụ - /nv3
-Tự động reset - /reset auto
-Tự động đánh - /attack
-Tự động train khi tắt máy
/attack  - /offattack
-Lệnh cộng điểm - /addstr -  agi - vit - ene - cmd
-Lệnh xin tiền - /zen 9999999
-Lệnh đổi class -/class elf - su - dw - dk - mg - dl - rf
-Lệnh tẩy điểm - /taymaster /tayskill /taydiem

===================================================
Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày Và Nạp, Cày Là Có Tất Cả
Phiên bản chuẩn có 1 không 2 tại Việt Nam
Fix Bug Agi - Hiển thị chỉ số thật
Không còn giới hạn 65k
Thanh HP Bar - Máu quái vật 
Treo offline tự động reset không cần mở máy tính
Hệ Thống pet muun, thú cưỡi đặc sắc
Hệ thống Rank VIP-Danh Hiệu-Tu chân - Quân hàm
Auto Reset
ADM Nhiệt Tình Tâm Huyết, Máy chủ ổn định - Lâu dài 
Hơn 200 Set Item mới chọn lọc
Event Game diễn ra liên tục trong game 
Cân bằng chủng tộc hoàn hảo