f
 


Free - tân thủ như vua - Tuyệt Đỉnh Kiếm Hiệp - Tân Thủ Như Vua 6.3 OB 15/7/2020

Tuyệt Đỉnh Kiếm Hiệp - Tân Thủ Như Vua 6.3 - Alpha Test: 15/7/2020 - Open Beta: 15/7/2020 - Exp 999 Drop 80 - Free - tân thủ như vua - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: http://tuyetdinhkiem.info

🌿Hỗ Trợ Tân Thủ Khủng 🌿🍁


🍁Code : thanhlong
✨Thăng Cấp 100
✨Huyền Tiinh 7 : 5 Viên 
✨Túi 24 ô
✨4 LB Mở Rộng Rương

✨ Sét Đồ 9x 4%

 

🍀SEVER Chuẩn Cày Cuốc Phiên Bản 2009 🌿

🐲Kiếm Thế Phiên bản 2009, Ra mắt Server Thanh Long Tái hiện lại phiên bản xưa tuổi thơ của thế hệ 8x,9x, Hệ thống Game đậm chất nguyên thủy, giữ nguyên giá trị vật phẩm game như 2009

 

● Phiên bản đã được tinh chỉnh cân bằng để phù hợp với mọi đối tượng, cho dù bạn ít thời gian vẫn có thể tham gia mà không THỌT. Hỗ trợ nhận lại phần thưởng các hoạt động như TK, BHĐ, BVD...khi không tham gia

🏠 Trang chủ : http://tuyetdinhkiem.info/

🏠 Tải game : http://tuyetdinhkiem.info/cai-dat-ngay-2/

🏠 Đăng ký : http://tuyetdinhkiem.info/qltk/

👥 Group: https://www.facebook.com/groups/317568019182043/

#kiemthe #kiemthelau #BBR #ThanhLong #KiemThe2009
#SuwjKien #DuaTop
#HoTroTanThu
#Kiemthe1 #HoiUcKiemThe #TuyetDinhKiemThe
#TuyetDinhKiem
#HoiXuaKiem #Kiemthemoblie
#KiemthePC