f
 


 open 19h30 tối t4 22/9 - free 100% , nhận all đồ shop - cày trùng vào pk là mệt nghỉ .! - ✅tl Mỹ Nhân - Cầy Cuốc 4.0 3d  Full Tính 4.0 OB 22/9/2021

✅tl Mỹ Nhân - Cầy Cuốc 4.0 3d  Full Tính 4.0 - Alpha Test: 22/9/2021 - Open Beta: 22/9/2021 - Exp 50 Drop 80% -  open 19h30 tối t4 22/9 - free 100% , nhận all đồ shop - cày trùng vào pk là mệt nghỉ .! - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 9 2021

Trang chủ: http://tl-mynhan.us/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/thi%c3%aan-long-m%e1%bb%b9-nh%c3%a2n-106577225107643/

✅TL MỸ NHÂN - Cầy Cuốc 4.0 3D  FULL TÍNH NĂNG - TEST GAME 14H T2 20/9 -  OPEN 19H30 TỐI T4 22/9 - FREE 100% , NHẬN ALL ĐỒ SHOP - CÀY TRÙNG VÀO PK LÀ MỆT NGHỈ .!
- Thiên Long Mỹ Nhân Open Máy Chủ Mới Free 100%
- Open miễn phí - Với Phiên Bản 3D mới nhất 4.0 New

-  Alpha Test 13h Chiều Thứ 2 Ngày 20/9/2021
[IMG] - Open chính thức 1930h Tối Thứ 4 Ngày 22/9/2021

- Trang chủ: http://tl-mynhan.us/
- Tải game : http://tl-mynhan.us/?cmd=download
- Fangpage: https://www.facebook.com/Thi%C3%AAn-Long-M%E1%BB%B9-Nh%C3%A2n-106577225107643/
- Nhóm : Group : https://www.facebook.com/groups/ChiaSeTLBB/

**************************************************************
I - Thông tin Server
Verison: TLBB 3.6
( Giới hạn 2acc / 1 PC )
+ Hệ Thống Chân Nguyên - Free
+ Hệ Thống Thần Đỉnh
+ Hệ Thống Kinh Mạch
+ Hệ Thống Hiệp Ấn - Free
+ Hệ Thống Bảo Giám - Free
+ Hệ Thống Thần khí + Huyễn sắc Thần Khí
+ Hệ Thống Song Cực Điêu Văn
+ Hệ Thống Tinh Thông Trang Bị
+ Đồ Chế - Free
**************************************************************
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/te1/1/16/262f.pngEvent LIKE SHARE TAG Nhận #10K KNB Với Các Bước Như Sau :
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/te2/1/16/270d.png[/IMG]Bước 1 : Like Bài Viết
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/te2/1/16/270d.png[/IMG]Bước 2 : Tag 10 Bạn Bè Vào Bài Viết
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/te2/1/16/270d.png[/IMG]Bước 3 : Share ( Chia Sẻ ) Chế Độ Công Khai
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/te2/1/16/270d.png[/IMG]Bước 4 : Chụp Hình Gữi Fanpage Để Ngày #OPEN Nhận.!

**************************************************************
II - Tính năng Thiên Kiếm
+ Tân Thủ tạo Nhân vật cấp 102 - Gia nhập môn phái nhận ngay Tâm pháp 120
+ KNB có thể thông qua (Nạp thẻ + săn Boss + Phụ bản)
+ Miễn phí Vàng + điểm tăng
+ Miễn phí Bảo thạch ( Cấp 6 ) - ( săn CCHTP để hợp lên 7 )
+ Shop bán miễn phý : Chân Nguyên , Bảo Giám , Lệnh Bài , Ngọc cấp 6, Hiệp Ấn, đồ chế .....!
+ Tiêu chí > Săn là có tất cả
**************************************************************
= Event Đua TOP ( tạo nhân vật lv 102 )
- Tính từ lúc Open đến 22h tối cùng ngày
-TOP 1 : Trùng Lâu Ngọc + 200k KNB
-TOP 2 : Trùng Lâu Giới + 100k KNB
-TOP 3 : Trùng Lâu Giáp + 100k KNB
-TOP 4 - 5 : 150k KNB
-TOP 6 - 10 : 100k KNB
................................................................................
III
- Thông tin Drop Thiên Kiếm
- Hậu Hoa Viên : tử vi linh phách, Ly hoả , kim tàm ti, CCHTP, phiếu KNB ,chí tôn cường hoá, công lực đan . dược trần , nguyên liệu trùng lâu
- Boss dã ngoại : CCHTP , phiếu KNB,chí tôn cường hoá, công lực đan , dược trần , điêu văn đồ tường , yếu quyết xoáy CB , buff nga mi
- Kính Hồ : tử vi linh phách , dược trần , cao cấp hợp thành phù, chí tôn cường hoá
- Ác tặc ác bá : kim tàm ti , bí tịch tàn diệp,tử vi linh phách,CCHTP, phiếu KNB ,chí tôn cường hoá,dược trần , CLD
- Q To Chau - Q Lau Lan - Tuc Cau : Thích Linh Tương, ly hoả , kim tàm ti, CCHTP , phiếu KNB , chí tôn cường hoá , CLD , dược trần
- Hạn Huyết Lĩnh : Kim tàm ti
-- phiêu miễu phong + BTKT : hàn băng tinh tiết , xuyết tinh thạch,
-- thiếu thất sơn + tứ tuyệt trang : hồn băng châu, nhuận hồn thạch .
-- Sát Tinh : Pet ,trang bị pet
- Boss bàn cổ : CCHTP , KNB , chí tôn cường hoá , CLD, dược trần , điêu văn đồ tường
-- Boss VIP : CCHTP , NL trùng , Sét Trùng , Pet VIP
................................................................................
IV
-Thẻ Điện Thoại Khuyến Mãi 80%
-Thẻ Zing Khuyến Mãi 100%
-Chuyển Khoảng ATM , MOMO Khuyến Mãi 100%

[IMG]https://s1.uphinh.org/2021/09/15/2021_09_15_14_47_37.jpg[/IMG]
[IMG]https://s1.uphinh.org/2021/09/15/2021_09_15_15_15_44.jpg[/IMG]
[IMG]https://s1.uphinh.org/2021/09/15/2021_09_15_15_18_01.jpg[/IMG]
[IMG]https://s1.uphinh.org/2021/09/15/2021_09_15_15_18_12.jpg[/IMG]
[IMG]https://s1.uphinh.org/2021/09/15/2021_09_15_15_21_59.jpg[/IMG]