f
 


Tlbb tranh hùng khai mở máy chủ moi quần hùng s3 : qpen - 19h ngày 30/09/2023/ hỗ trợ tân thủ : 500k point khi vao game - Tlbb Tranh Hung Khai Mo May Chu Moi 2.9 OB 30/9/2023

Tlbb Tranh Hung Khai Mo May Chu Moi 2.9 - Alpha Test: 30/9/2023 - Open Beta: 30/9/2023 - Exp 2000 Drop 80 - Tlbb tranh hùng khai mở máy chủ moi quần hùng s3 : qpen - 19h ngày 30/09/2023/ hỗ trợ tân thủ : 500k point khi vao game - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 9 2023

Trang chủ: http://thienlongtranhhung.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tlbbtranhhung2023

TLBB Tranh Hùng Khai Mở Máy Chủ Moi Quần Hùng S3 : Qpen -  19H Ngày 30/09/2023/ Hỗ Trợ Tân Thủ : 500K Point Khi Vao Game

TLBB Tranh Hùng Khai Mở Máy Chủ Moi Quần Hùng S3 - 2 Tỷ HP (Miễn Phí Chuyển Sinh) - Độc Đáo Đến Từng Chi Tiết - Không Thời Vụ - Lâu Dài - Bền Vững.

—————————————————————-————

Khai Mở Máy Chủ Moi Quần Hùng S3  : Qpen -  19H Ngày 30/09/2023

Khai Mở Máy Chủ Moi Quần Hùng S3  : Qpen -  19H Ngày 30/09/2023

Khai Mở Máy Chủ Moi Quần Hùng S3  : Qpen -  19H Ngày 30/09/2023

—————————————————————-————

Hỗ Trợ Tân Thủ : 500K Point Khi Vao Game

Hỗ Trợ Tân Thủ : 500K Point Khi Vao Game

—————————————————————-————

Trang Chủ : https://thienlongtranhhung.com/

Tải Game : https://drive.google.com/u/0/uc?id=1Vh-i9KgxXgL32D73jvq6l0-zaM-gomS7&export=download

Fanpage : https://www.facebook.com/tlbbtranhhung2023

Nhom Zalo https://zalo.me/g/chphwc075

—————————————————————-————

Hỗ Trợ Tân Thủ :

- Vào Game Level 130 (Gia Nhập Phái Tâm Pháp 150 All)

- Code Tân thủ ở >>>>>. NPC Hỗ Trợ Tân Thủ >>>> Phần giới thiệu ở trên NPC

- Server Chạy Hướng 9 Phái Chuẩn Skill

- Exp 2000 + Drop x80

-Đặc biệt Sv uu ái các ae cày chay với 1 lần cs Sẽ nhận được 100knb.

- Miễn Phí Ngọc 9

- Miễn Phí Vàng + KNB

- Miễn Phí Sét Full 100 Nội + Ngoại

- Miễn Phí Sét Chiến Thần +THiên Long + Thần Khí Tân Thủ ...v...v...

—————————————————————-————

Hỗ Trợ Gamer :

- Cộng + Rút POINT Trực Tiếp Trên Tab Nhân Vật

- Đổi Bạc Trực Tiếp Trong Game

- Không Cần Riset Giờ Chơi

- Chống DDOSS + DIS + LAG + CLONE 1PC/5AC

- Hỗ Trợ 24/7 Mỗi Ngày Thân Thiện

- Sự Kiện Diễn Ra Hàng Tuần Độc Đáo Giải Thưởng Cực Giá Trị

-Các mấp trian HHL, Tháp, Tung Sơn PTD Có ở các NPC dịch chuyển

Ra Mắt THần Khí chan Phai Với Hiệu Ứng Cực Đẹp

—————————————————————-————

📢Đua TOP Chuyển Sinh Bắt Đầu Từ OPEN Đến 18h00 Ngày 04/10/2023 Chốt TOP.

-----------------------------------------------------------------------

📢---TOP 1 : 2.000.000 Point + 1 Bach Bao Nang Hut mau 10m + 150v Trùng lâu chi mang

----------------------------------------------------------------------

📢---TOP 2 : 1.500.000 Point + + 1 Bach Bao Nang Hut mau 10m + 100v Trùng lâu chi mang

-------------------------------------------------------------------------

📢---TOP 3 : 1.000.000 Point + 1 Bach Bao Nang Hut mau 10m +

50v Trùng lâu chi mang

----------------------------------------------------------------------

📢---TOP 4 - 10 : 1.000.000 Point

-----------------------------------------------------------------

📢Đua TOP Tai Phu Bắt Đầu Từ OPEN Đến 19h00 Ngày 05/10/2023 Chốt TOP.Tai Phu

--------------------------------------------------------------------------

📢---TOP 1 : 3.000.000 Point + 1 Bach Bao Nang Hut mau 10m + 200v Trùng lâu chi mang

---------------------------------------------------------------------

📢---TOP 2 : 2.000.000 Point + 1 Bach Bao Nang Hut mau 10m + 150v Trùng lâu chi mang

----------------------------------------------------------------------

📢---TOP 3 : 1.500.000 Point + 1 Bach Bao Nang Hut mau 10m + 100v Trùng lâu chi mang

---------------------------------------------------------------------

📢---TOP 4 - 10 : 1.500.000 Point

————————————————————

Chuyển Khoảng Khuyến Mãi 300% Vĩnh Viễn

Atm Momo Khuyến Mãi 400% Vĩnh Viễn

—————————————————————-————

Drop Game Dễ Cày :

Vao Game Tham Khao Tai NPC

—————————————————————-————

Trang Chủ : https://thienlongtranhhung.com/

Tải Game : https://drive.google.com/u/0/uc?id=1Vh-i9KgxXgL32D73jvq6l0-zaM-gomS7&export=download

Fanpage : https://www.facebook.com/tlbbtranhhung2023

Nhom Zalo https://zalo.me/g/chphwc075

—————————————————————-————

Thiên Long Tranh Hùng - Chuyển Sinh HOT Nhất Private - Phân Định Giang Sơn - Chiến Tử Sinh Tồn - Đấu Tranh Cùng Anh Em - Chiến Ngay Thôi Anh Em

Bản cập nhật sấp tới sẽ dùng point cộng xuyên âm ae chú ý

--------------------------------------

————————————————————

- Chi So Thong Tin Nang Cap Xuyen Am

- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚́𝐮 𝐋𝐞̂𝐧 𝐝𝐜 𝟓𝐦 𝐌𝐚́𝐮

- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓𝐦 𝐊𝐡𝐢́

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉

--------------------------------

𝐌𝐚𝐱 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐒𝐨̂́ 𝐌𝐚́𝐮 𝟐 𝐓𝐲̉ , 𝐊𝐡𝐢́ 𝟔𝟓𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝟓𝟎𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̃𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝟓𝟎𝟎𝐦

————————————————————

Donate Game :

Thẻ Khuyến Mãi 300% Các Loại Vĩnh Viễn

ATM MOMO Khuyến Mãi 400% Vĩnh Viễn

---------------------------------

-Cách Xuyên = Point !

- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚́𝐮 𝐋𝐞̂𝐧 𝐝𝐜 𝟓𝐦 𝐌𝐚́𝐮

- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓𝐦 𝐊𝐡𝐢́

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉

--------------------------------

𝐌𝐚𝐱 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐒𝐨̂́ 𝐌𝐚́𝐮 𝟐 𝐓𝐲̉ , 𝐊𝐡𝐢́ 𝟔𝟓𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝟓𝟎𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̃𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝟓𝟎𝟎𝐦

==> Ibox Fanpage Hoặc Zalo Cho Admin Để Duoc Ho Tro Nhe

————————————————————

Sv max sẽ đạt ngưỡng 2 tỷ HP, 650m mana, 1tỷ nội ngoại công. 500m nội ngoại thủ

--------------------------

Thông báo mới nhất ae chú ý.

Ae cứ yên tâm trian cs ko bị giới hạn nhá