f
 


Tlbb - tranh hùng . khai mo máy chủ mới cày cuốc 2.9 - open chính thức : 19h30 tối ngày 16.10.2023 - Tlbb - Tranh Hùng . Khai Mo Máy Chủ Mới 2.9 OB 16/10/2023

Tlbb - Tranh Hùng . Khai Mo Máy Chủ Mới 2.9 - Alpha Test: 16/10/2023 - Open Beta: 16/10/2023 - Exp 20 Drop 50 - Tlbb - tranh hùng . khai mo máy chủ mới cày cuốc 2.9 - open chính thức : 19h30 tối ngày 16.10.2023 - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 10 2023

Trang chủ: https://thienlongtranhhung.com/caycuoc.html

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tranhhung2023/

- TLBB - Tranh Hùng . Khai Mo Máy Chủ Mới Cày Cuốc 2.9

- Open Chính Thức : 19h30 Tối Ngày 16.10.2023

- Trang Chủ : https://thienlongtranhhung.com/caycuoc.html

- Link Tai Game https://drive.google.com/u/0/uc?id=1lf79oVRtMKST_ejeRVdPFfhvUIR43JeH&export=download

- Máy chủ Cay Cuoc Tranh Hùng bật mí nho nhỏ đến huynh tỷ chuỗi sự kiện lần này với những phần quà siêu siêu hấp dẫn và lược bớt một vài chức năng để thành dạng chuẩn cày 2.9

***********************************************

- THÔNG TIN SERVER

- Exp x20. Tạo Nhân Vật Cấp 10

- Max Cấp Đợt 1 Là 109

- Hỗ Trợ trang bị tân thủ, miễn phí Bảo Thạch (Cấp 4).

- Hỗ Trợ vàng

- Hỗ Trợ Vải Bông Bí Ngân 5 Shop

- Hỗ Trợ KNB

- Không Ngọc Kép

- Nguyên liệu trong game đều có thể săn tại Boss và Phụ Bản.

- Điểm sử dụng : Điểm Tặng

- Drop Vải Bông Bí Ngân 8 Đổi Đồ Chế Víp

**************************************************

Thông Tin Drop BOSS :  TL Tranh Hùng Cày Cuốc Free

+ Bảo Tàng Đông T5 : Rơi Chưởng Cự Yếu Quyết , phiếu Điểm Tặng, Vải bông bí ngân 8 ...

- BOSS Thiên Kiếp Lâu :   Nguyên liệu nâng long văn , vải bông bí ngân 8 , Ngọc 5 , phiếu ĐT

- BOSS Hậu Hoa Viên  :  ngọc cấp 5 , vải bông bí ngân 8, phiếu  Điểm Tặng ,  cao cấp hợp thành phù ,dung luyện phù, công lực đan

- BOSS dã ngoại : Thương Sơn - Vô Di - Thảo Nguyên - YVCM

( Ngọc C5 - vải bông bí ngan 8 - Phiếu  Điểm Tặng - CCHTP - công lực đan - dung luyện phù ..

+ Thánh Thú Sơn Long Quy : Ngọc C5 - vải bông bí ngan 8 - Phiếu  Điểm Tặng - CCHTP - , trứng pét long quy

- Boss Cổ Mộ 1>9 :   Cao Cấp Dung Luyện Bảo Thạch , Cao Cấp Hợp Thành Phù  ngọc 5 , vải bông bí ngân 8 , Phiếu  Điểm Tặng ..

BOSS VÍP Bàn Cổ 19h30 - 20h30 - 21h30

+ BOSS Bàn Cổ  Rơi :

- Ngọc C5 - Công Lưc Đan - Phiếu  Điểm Tặng - Dung Luyện Phù - CCHTP - Nguyên Liệu Long Văn  -  Nguyên Liệu Võ Hồn - Nguyên Liệu Lệnh Bài  - Nguyên Liệu Ám Khí + Vải bông bí ngân 8 + Thần binh phù + Trùng Lâu Chi mang + Trùng Lâu Chi lệ ...

Chú Ý : Bos Vip Này Tỉ Lệ Rơi Rất Cao

-Phụ Bản

-  Ác Bá :

+ Quái Con : Ngọc C5 + Vải Bông Bí Ngân  8

+ BOSS : Ngọc C5 + CCHTP + Phiếu ĐT + Vải Bông Bí Ngân + Bí Tịch + Yếu Quyết Các Phái ...

- Ác Tặc :

+ Quái Con : Ngọc C5 + Vải Bông Bí Ngân 8

+ BOSS : Ngọc C5 + CCHTP + Phiếu ĐT + Vải Bông Bí Ngân 8 +  ...

- Phiêu Miêu Phong : Ngọc C5 + Vải Bông Bí Ngân  + Nguyên Liệu nâng Ám Khí  + CCHTP ..

- Q123: Quái Con rơi + Vải Bông Bí Ngân 8

Ngọc C5 + Vải Bông Bí Ngân  + Nguyên Liệu nâng Ám Khí  + CCHTP + Công Lực Đan

- PMP: Quái Con rơi + Vải Bông Bí Ngân 8

Ngọc C5 + Vải Bông Bí Ngân  + Nguyên Liệu nâng Ám Khí  + CCHTP + Công Lực Đan

Trang Chủ : https://thienlongtranhhung.com/caycuoc.html

facebook : https://www.facebook.com/TranhHung2023/

Nhóm Zalo : https://zalo.me/g/rhbzoo272

- Link Tai Game https://drive.google.com/u/0/uc?id=1lf79oVRtMKST_ejeRVdPFfhvUIR43JeH&export=download

************************************************

- Chuỗi sự kiện mở server

- Đua TOP Đẳng Cấp 109

- Chốt top khi có nhân vật đạt cấp 109

- TOP 1: Trùng Lâu Ngọc + Thể Lực (Cấp 7) X2+ 300.000 ĐT

- TOP 2: Chế Víp 9* + Thể Lực (Cấp 7) X2+ 200.000 ĐT

- TOP 3: x2 Thể Lực (Cấp 7) + 150.000 ĐT

- TOP 4-10: x1 Thể Lực (Cấp 7) + 100.000 ĐT

- TẤT CẢ PHẦN THƯỞNG KHI NHẬN LÀ KHÔNG CỐ ĐỊNH

*******************************************

- Event Chia Sẻ Nhận Quà Liền Tay

- Bước 1: Chia sẻ bài viết này ở chế độ công khai

- Bước 2: Bình luận Tag 3 Ghi cú pháp " Tham Gia Ngay Thôi"

- Ví dụ: Tham Gia Ngay Thôi : @Tag1 @Tag2 Tag3 .....

*******************************************

- TLBB Tranh Hùng May Chu Cay Cuoc

- Phiên Bản Chuẩn Từ Nhà Phát Hành VNG

- Open Chính Thức : 19h30 Ngày 16.10.2023

*******************************************

► Thẻ ( Zing  ) Điện Thoại Khuyến Mãi 80% Vĩnh Viễn

► ATM ( Banking ) - MOMO -  Khuyến Mãi 100%

*******************************************

Trang Chủ : https://thienlongtranhhung.com/caycuoc.html

facebook : https://www.facebook.com/TranhHung2023/

Nhóm Zalo : https://zalo.me/g/rhbzoo272