f
 


Tl tieu ngao ( cs 2.9 - khai mở máy chủ s4) open chinh thuc : vao luc) 19h/15/7/2023/hỗ trợ tân thủ : 500k point - Tlbb Tieu Ngao May Chu S4 2.9 OB 15/7/2023

Tlbb Tieu Ngao May Chu S4 2.9 - Alpha Test: 15/7/2023 - Open Beta: 15/7/2023 - Exp 2000 Drop 80 - Tl tieu ngao ( cs 2.9 - khai mở máy chủ s4) open chinh thuc : vao luc) 19h/15/7/2023/hỗ trợ tân thủ : 500k point - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 7 2023

Trang chủ: http://tlbbtieungao.top

Fanpage hỗ trợ: https://fb.com/tlbbtieungao2023

TL Tieu Ngao ( CS 2.9 - Khai Mở Máy Chủ S4 - Đồ Hoạ Đỉnh Cao - Mới Lạ Cục Ngầu - Chỉ Có Tại TL Tieu Ngao 2.9

————————————————————

Miễn Phí Chuyển Sinh Tại Chỗ - Free

Chạy Hướng Chuyển Sinh Nang Cap VPOINT - Phiên Bản Nhẹ - Dễ Chơi - Dễ PK Tẹt Ga !

————————————————————

OPEN Chinh Thuc Máy Chủ [Tieu Ngao S4 : Vao Luc) 19h/15/7/2023

OPEN Chinh Thuc Máy Chủ [Tieu Ngao S4 : Vao Luc) 19h/15/7/2023

OPEN Chinh Thuc Máy Chủ [Tieu Ngao S4 : Vao Luc) 19h/15/7/2023

————————————————————

Trang Chủ : https://tlbbtieungao.top/ ..

Tải Game : https://tlbbtieungao.top/tai-game.php ..

Fanpage : https://www.facebook.com/tlbbtieungao2023

Box Zalo : https://zalo.me/g/lvuspb684

————————————————————

Hỗ Trợ Tân Thủ : 500K Point

Hỗ Trợ Tân Thủ : 500K Point

=> Vào Game Level 130 (Gia Nhập Phái All Tâm Pháp 150)

=> Server Chạy Hướng 9 Phái - Chuẩn Skill 2.9 Ket Hop 3.5

=> Exp x 4000 + Drop x 80%

=> Miễn Phí Điểm Tặng - Vàng

=> Miễn Phí Thần Khí Hieu Ung Cuc Dep , Ngọc 9 ...v...v...

————————————————————

Hỗ Trợ Game :

=> Chống DDOS - DIS - LAG - CLONE 1PC/5AC

=> Có Chức Năng Hồi POINT Sau Khi Đổi Phái Trong Game

=> Có Đổi Bạc Trực Tiếp Trong Game

=> Không Cần Riset Giờ Chơi Mệt Mỏi

=> Luôn Có Sự Kiện Tổ Chức Thường Siêng Hàng Tuần !

————————————————————

Đua TOP Chuyển Sinh Bắt Đầu Từ OPEN Đến 18h00 Ngày 19/7 Chốt TOP.

---TOP 1 : 2.000.000 Point + PET BOSS 60M Noi Ngoai Cong

---TOP 2 : 1.500.000 Point + PET BOSS 50M Noi Ngoai Cong

---TOP 3 : 1.000.000 Point + PET BOSS 40M Noi Ngoai Cong

---TOP 4 - 10 : 7000.000 Point 

-----------------------------------------------------------------

Sự Kiện Đua TOP TP 12/6/2023 19h > 20/07/2023 Se Chốt TOP Tai Phu

---TOP 1 : 3.000.000 Point + PET BOSS 70M Noi Ngoai Cong

---TOP 2 : 2.500.000 Point + 4 PET BOSS 60M Noi Ngoai Cong

---TOP 3 : 1.500.000 Point + 3 PET BOSS 50M Noi Ngoai Cong

---TOP 4 - 10 : 1.000.000 Point 

————————————————————

Map Cày Server

=> Hạn Huyết Lĩnh , Tháp Khắc , Cao Cương Mê Cung !

=> Hoả Diệm Cóc

————————————————————

Những Map Cày Vật Phẩm Trang Bị Cho Anh Em Tham Gia.Game

=> Vao NPC Dich Chuyen Tham Khao

————————————————————

- Chi So Thong Tin Nang Cap Xuyen Am

- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚́𝐮 𝐋𝐞̂𝐧 𝐝𝐜 𝟓𝐦 𝐌𝐚́𝐮

- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓𝐦 𝐊𝐡𝐢́

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉

--------------------------------

𝐌𝐚𝐱 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐒𝐨̂́ 𝐌𝐚́𝐮 𝟐 𝐓𝐲̉ , 𝐊𝐡𝐢́ 𝟔𝟓𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝟓𝟎𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̃𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝟓𝟎𝟎𝐦

————————————————————

Donate Game :

Thẻ Khuyến Mãi 180% Các Loại Vĩnh Viễn

ATM MOMO Khuyến Mãi 200% Vĩnh Viễn

---------------------------------

-Cách Xuyên = Point !

- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚́𝐮 𝐋𝐞̂𝐧 𝐝𝐜 𝟓𝐦 𝐌𝐚́𝐮

- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓𝐦 𝐊𝐡𝐢́

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉

- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉

--------------------------------

𝐌𝐚𝐱 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐒𝐨̂́ 𝐌𝐚́𝐮 𝟐 𝐓𝐲̉ , 𝐊𝐡𝐢́ 𝟔𝟓𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝟓𝟎𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̃𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝟓𝟎𝟎𝐦

==> Ibox Fanpage Hoặc Zalo Cho Admin Để Duoc Ho Tro Nhe

————————————————————

【TL Tieu Ngao 2.9】- Mot Sự Tinh Hoa TLBB PRIVATE Chính Thức Ra Mắt - Sẽ Là Sự Kết Hợp Cực Độc Đáo Giữa Chuyển Sinh & Cày Cuốc Để

Giúp Anh Em Có Một Game Lâu Dài