f
 


📢tl tieu ngao ( cs 3.0 - khai mở máy chủ s3 - đồ hoạ đỉnh cao - mới lạ📢khai mở test dua top test 19h 17/6/2023) open - Tlbb Tieu Ngao Cs 3.0 3.0 OB 20/6/2023

Tlbb Tieu Ngao Cs 3.0 3.0 - Alpha Test: 17/6/2023 - Open Beta: 20/6/2023 - Exp 4000 Drop 80 - 📢tl tieu ngao ( cs 3.0 - khai mở máy chủ s3 - đồ hoạ đỉnh cao - mới lạ📢khai mở test dua top test 19h 17/6/2023) open - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 6 2023

Trang chủ: http://tlbbtieungao.top

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093294812708

📢TL Tieu Ngao ( CS 3.0 - Khai Mở Máy Chủ S3 - Đồ Hoạ Đỉnh Cao - Mới 📢Lạ Cục Ngầu - Chỉ Có Tại TL Tieu Ngao 3.0

————————————————————

📢Miễn Phí Chuyển Sinh Tại Chỗ - Free

📢Chạy Hướng Chuyển Sinh Nang Cap VPOINT - Phiên Bản Nhẹ - Dễ Chơi - 📢Dễ PK Tẹt Ga !

————————————————————

📢OPEN Chinh Thuc Máy Chủ [Tieu Ngao S3 : Vao Luc) 19h/20/6/2023

📢Khai Mở TEST Va Dua TOP TEST 19h 17/6/2023) > 18h00 /20/6 Ket Thuc 📢Va Trao TOP

📢TLBB Tieu Ngao

📢Đua Top Chuyển Sinh TEST

📢TOP 1 600.000K Đmp

📢TOP 2 500.000K Đmp

📢TOP 3 400.000K Đmp

📢TOP 4 10 : 300.000K Đmp

————————————————————

🍀Trang Chủ : https://tlbbtieungao.top/ ..

🍀Tải Game : https://tlbbtieungao.top/tai-game.php ..

🍀Fanpage : https://www.facebook.com/profile.php?id=100093294812708 ..

🍀Box Zalo : https://zalo.me/g/lvuspb684

 

————————————————————

📢Hỗ Trợ Tân Thủ : 500K Point

📢Hỗ Trợ Tân Thủ : 500K Point

📢=> Vào Game Level 130 (Gia Nhập Phái All Tâm Pháp 150)

📢=> Server Chạy Hướng 9 Phái - Chuẩn Skill 2.9 Ket Hop 3.5

📢=> Exp x 4000 + Drop x 80%

📢=> Miễn Phí Điểm Tặng - Vàng

📢=> Miễn Phí Thần Khí Hieu Ung Cuc Dep , Ngọc 9 ...v...v...

————————————————————

📢Hỗ Trợ Game :

📢=> Chống DDOS - DIS - LAG - CLONE 1PC/3AC

📢=> Có Chức Năng Hồi POINT Sau Khi Đổi Phái Trong Game

📢=> Có Đổi Bạc Trực Tiếp Trong Game

📢=> Không Cần Riset Giờ Chơi Mệt Mỏi

📢=> Luôn Có Sự Kiện Tổ Chức Thường Siêng Hàng Tuần !

————————————————————

📢Đua TOP Chuyển Sinh Bắt Đầu Từ OPEN Đến 19h00 Ngày 24/6 Chốt TOP.

📢---TOP 1 : 2.000.000 ĐMP + PET BOSS 60M Noi Ngoai Cong

📢---TOP 2 : 1.500.000 ĐMP + PET BOSS 50M Noi Ngoai Cong

📢---TOP 3 : 1.000.000 ĐMP + PET BOSS 40M Noi Ngoai Cong

📢---TOP 4 - 10 : 7000.000 ĐMP

-----------------------------------------------------------------

📢Sự Kiện Đua TOP TP 12/6/2023 19h > 25/06/2023 Se Chốt TOP Tai Phu

📢---TOP 1 : 3.000.000 ĐMP + PET BOSS 70M Noi Ngoai Cong

📢---TOP 2 : 2.500.000 ĐMP + 4 PET BOSS 60M Noi Ngoai Cong

📢---TOP 3 : 1.500.000 ĐMP + 3 PET BOSS 50M Noi Ngoai Cong

📢---TOP 4 - 10 : 1.000.000 ĐMP

————————————————————

📢Map Cày Server

📢=> Hạn Huyết Lĩnh , Tháp Khắc , Cao Cương Mê Cung !

📢=> Hoả Diệm Cóc

————————————————————

📢Những Map Cày Vật Phẩm Trang Bị Cho Anh Em Tham Gia.Game

📢=> Vao NPC Dich Chuyen Tham Khao

————————————————————

📢- Chi So Thong Tin Nang Cap Xuyen Am

📢- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚́𝐮 𝐋𝐞̂𝐧 𝐝𝐜 𝟓𝐦 𝐌𝐚́𝐮

📢- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓𝐦 𝐊𝐡𝐢́

📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠

📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠

📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉

📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉

--------------------------------

📢𝐌𝐚𝐱 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐒𝐨̂́ 𝐌𝐚́𝐮 𝟐 𝐓𝐲̉ , 𝐊𝐡𝐢́ 𝟔𝟓𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝟓𝟎𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̃𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 📢𝟓𝟎𝟎𝐦

————————————————————

📢Donate Game :

📢Thẻ Khuyến Mãi 180% Các Loại Vĩnh Viễn

📢ATM MOMO Khuyến Mãi 200% Vĩnh Viễn

---------------------------------

📢-Cách Xuyên = Point !

📢- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚́𝐮 𝐋𝐞̂𝐧 𝐝𝐜 𝟓𝐦 𝐌𝐚́𝐮

📢- 𝟓𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐚𝐧𝐚 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓𝐦 𝐊𝐡𝐢́

📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠

📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠

📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐮̉

📢- 𝟑𝟎𝟎𝐤 Đ𝐨̂̉𝐢 = 𝟏 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐋𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐮̉

--------------------------------

📢𝐌𝐚𝐱 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐒𝐨̂́ 𝐌𝐚́𝐮 𝟐 𝐓𝐲̉ , 𝐊𝐡𝐢́ 𝟔𝟓𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝟓𝟎𝟎𝐦 , 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐨𝐚̃𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 📢𝟓𝟎𝟎𝐦

📢==> Ibox Fanpage Hoặc Zalo Cho Admin Để Duoc Ho Tro Nhe

————————————————————

📢【TL Tieu Ngao 3.0】- Mot Sự Tinh Hoa TLBB PRIVATE Chính Thức Ra 📢Mắt - Sẽ Là Sự Kết Hợp Cực Độc Đáo Giữa Chuyển Sinh & Cày Cuốc Để

📢Giúp Anh Em Có Một Game Lâu Dài