f
 


Miễn phí 99%, không workshop - Tlbb Thất Kiếm Season 2.5 OB 15/5/2021

Tlbb Thất Kiếm Season 2.5 - Alpha Test: 8/5/2021 - Open Beta: 15/5/2021 - Exp 999x Drop 80% - Miễn phí 99%, không workshop - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 5 2021

Trang chủ: https://tlbbthatkiem.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tlbbthatkiem.net

𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮̂́𝘁 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺 – 𝗧𝗶̀𝗺 𝗹𝗮̣𝗶 𝗸𝘆́ 𝘂̛́𝗰 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗟𝗼𝗻𝗴
*****
𝗔𝗹𝗽𝗵𝗮 𝗧𝗲𝘀𝘁 𝟮𝟬𝗵 𝟴/𝟱/𝟮𝟬𝟮𝟭
𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 𝗣𝗵𝗮́ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗡𝗵𝗮𝗶 𝟮𝟬𝗵 𝟭𝟱/𝟱/𝟮𝟬𝟮𝟭
*****
Chuẩn nhất (Rep1:1 VNG) từ hệ thống môn phái đến chức năng ,phụ bản,trang bị...
Full chức năng TLBB hiện tại 100% không lỗi
Thời trang, Thú cưỡi, Pet từ cổ đến mới nhất đều có
(Cải tiến so với VNG)
-EXPx10 - DROPx5 - 2ACC/PC
-Miễn phí Ngọc 3 săn ngọc 4,5 max ngọc 7 (Cải tiến so với
VNG)
-Lộ trình UPDATE rõ ràng
-Event tuần, tháng, các ngày lễ...
-AD hổ trợ 24/7 nhiệt tình,chuyên nghiệp hơn cả VNG
-Đặc biệt không bán nhiều thứ trong shop tạo sự thú vị khi chơi game .
*****
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗖𝗵𝘂̉ :https://tlbbthatkiem.net/
Đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗞𝘆́ : https://tlbbthatkiem.net/Register
𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲: https://www.facebook.com/tlbbthatkiem.net
𝗡𝗵𝗼́𝗺:https://www.facebook.com/groups/thatkiem.tlbb/
*****
Event chia sẻ nhận code Open SIÊU VIP : like share video & comment tab tên 5 bằng hữu vào STT này .15/5 các bạn CTV sẽ tổng kết & gửi code đến các vị bằng hữu
*****