f
 


Sv tlbb vô song với mục tạo sân chơi chơ ae đam mê bộ môn tlbb này. ad đã tạo ra sv vô xong gần như free 99,9% - Tl Vô Song 4.0 OB 19/7/2021

Tl Vô Song 4.0 - Alpha Test: 19/7/2021 - Open Beta: 19/7/2021 - Exp x35 Drop drop yvcm - Sv tlbb vô song với mục tạo sân chơi chơ ae đam mê bộ môn tlbb này. ad đã tạo ra sv vô xong gần như free 99,9% - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 7 2021

Trang chủ: https://vosong.org/thien-long-bat-bo-pc/

Chính thức reopen TLBB SV1
Thông tin server:
Kinh nghiệm x30.
Giới hạn chuyển sinh 1 tuần 5 lần (Ae vào sau sẽ không bị giới hạn có thể cày chuyển sinh đuổi người chơi cũ).
Drop ổn, xếp chồng x255 1 ô.
Hỗ trợ cũng là đền bù ae tân thủ nhận ở NPC Tiên Nữ Áo Hồng 1 set trùng lâu 4 món, 5 viên x2.5.
Tính năng giới hạn 3 acc/1PC
Server fix lỗi tính năng, lỗi font, ... 95% các lỗi đều được fix.
Link tải và đăng ký tại: https://vosong.org/thien-long-bat-bo-pc/
Ae đăng ký lại và tải mới lại để có thể hiện thị trang bị mới.
Sv tlbb vô song với mục tạo sân chơi chơ ae đam mê bộ môn tlbb này.
Ad đã tạo ra sv vô xong gần như free 99,9% 
Ae chỉ cần đk ,
Tải game cày vàng, mọi thứ điều có trong shop tỉ lệ drop vàng cực cao. Link đk và tải game.https://vosong.org/thien-long-bat-bo-pc/

tỉ lệ nạp 100k= 1tr KNB

Ae vô train chủ yếu ở Yvcm nhặt đồ về đổi lấy vàng, vàng đó về đổi ra knb ở đại lý, với tỉ lệ 1v=14knb trong shop bân full mọi thứ.