f
 


Open 19h30 tối t4 12/5 - free 100% , nhận all đồ shop - cày trùng vào pk là mệt nghỉ .! - Tl Tiếu Ngạo - Cầy Cuốc 4.0 Full Tính Nă 4.0 OB 12/5/2021

Tl Tiếu Ngạo - Cầy Cuốc 4.0 Full Tính Nă 4.0 - Alpha Test: 12/5/2021 - Open Beta: 12/5/2021 - Exp 50 Drop 80% - Open 19h30 tối t4 12/5 - free 100% , nhận all đồ shop - cày trùng vào pk là mệt nghỉ .! - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 5 2021

Trang chủ: http://tltieungao.us/

Fanpage hỗ trợ: http://tltieungao.us/?cmd=download

✅TL TIẾU NGẠO - Cầy Cuốc 4.0 FULL TÍNH NĂNG - OPEN 19H30 TỐI T4 12/5 - FREE 100% , NHẬN ALL ĐỒ SHOP - CÀY TRÙNG VÀO PK LÀ MỆT NGHỈ .!

- Thiên Long tiếu ngạo Open Máy Chủ Mới Free 100%

- Open miễn phí - Với Phiên Bản mới nhất 4.0 New

 

- Open chính thức 19h30 Tối Thứ 4 Ngày 12/05/2021

- Open chính thức 19h30 Tối Thứ 4 Ngày 12/05/2021

 

- Trang chủ: http://tltieungao.us/

-Tải Game : http://tltieungao.us/?cmd=download

- Fanpage :

https://www.facebook.com/TLTieuNgao2019

- Grouls :

https://www.facebook.com/groups/ChiaSeTLBB

 

 

**************************************************************

I - Thông tin Server

Verison: TLBB 4.0

( Giới hạn 2acc / 1 PC )

+ Hệ Thống Chân Nguyên - Free

+ Hệ Thống Thần Đỉnh

+ Hệ Thống Kinh Mạch

+ Hệ Thống Hiệp Ấn - Free

+ Hệ Thống Bảo Giám - Free

+ Hệ Thống Thần khí + Huyễn sắc Thần Khí

+ Hệ Thống Song Cực Điêu Văn

+ Hệ Thống Tinh Thông Trang Bị

+ Đồ Chế - Free

**************************************************************

II - Tính năng Thiên Kiếm

+ Tân Thủ tạo Nhân vật cấp 102 - Gia nhập môn phái nhận ngay Tâm pháp 120

+ KNB có thể thông qua (Nạp thẻ + săn Boss + Phụ bản)

+ Miễn phí Vàng + điểm tăng

+ Miễn phí Bảo thạch ( Cấp 6 ) - ( săn CCHTP để hợp lên 7 )

+ Shop bán miễn phý : Chân Nguyên , Bảo Giám , Lệnh Bài , Ngọc cấp 6, Hiệp Ấn, đồ chế .....!

+ Tiêu chí > Săn là có tất cả

**************************************************************

= Event Đua TOP ( tạo nhân vật lv 102 )

- Tính từ lúc Open đến 22h tối cùng ngày

-TOP 1 : Trùng Lâu Ngọc + 200k KNB

-TOP 2 : Trùng Lâu Giới + 100k KNB

-TOP 3 : Trùng Lâu Giáp + 100k KNB

-TOP 4 - 5 : 150k KNB

-TOP 6 - 10 : 100k KNB

................................................................................

III

- Thông tin Drop Thiên Kiếm

- Hậu Hoa Viên : tử vi linh phách, Ly hoả , kim tàm ti, CCHTP, phiếu KNB ,chí tôn cường hoá, công lực đan . dược trần , nguyên liệu trùng lâu

- Boss dã ngoại : CCHTP , phiếu KNB,chí tôn cường hoá, công lực đan , dược trần , điêu văn đồ tường , yếu quyết xoáy CB , buff nga mi

- Kính Hồ : tử vi linh phách , dược trần , cao cấp hợp thành phù, chí tôn cường hoá

- Ác tặc ác bá : kim tàm ti , bí tịch tàn diệp,tử vi linh phách,CCHTP, phiếu KNB ,chí tôn cường hoá,dược trần , CLD

- Q To Chau - Q Lau Lan - Tuc Cau : Thích Linh Tương, ly hoả , kim tàm ti, CCHTP , phiếu KNB , chí tôn cường hoá , CLD , dược trần

- Hạn Huyết Lĩnh : Kim tàm ti

-- phiêu miễu phong + BTKT : hàn băng tinh tiết , xuyết tinh thạch,

-- thiếu thất sơn + tứ tuyệt trang : hồn băng châu, nhuận hồn thạch .

-- Sát Tinh : Pet ,trang bị pet

- Boss bàn cổ : CCHTP , KNB , chí tôn cường hoá , CLD, dược trần , điêu văn đồ tường

-- Boss VIP : CCHTP , NL trùng , Sét Trùng , Pet VIP

[IMG]https://sv5.anhsieuviet.com/2021/05/05/176999123_464277194631205_1660012069887509568_n.png[/IMG] 

[IMG]https://sv5.anhsieuviet.com/2021/05/05/179212488_795302044695026_559011665918926996_n.png[/IMG] 

[IMG]https://sv5.anhsieuviet.com/2021/05/05/179538203_837819193488339_1500676461503030311_n.png[/IMG] 

[IMG]https://sv5.anhsieuviet.com/2021/05/05/179753382_1020295461836248_9161029743203464361_n.png[/IMG] 

[IMG]https://sv5.anhsieuviet.com/2021/05/05/180213606_900369977176148_3687606718464568643_n.png[/IMG] 

[IMG]https://sv5.anhsieuviet.com/2021/05/05/182151200_320891776128076_55522687823181775_n.png[/IMG]