f
 


Open 19h30 tối t4 18/8 - free 100% , nhận all đồ shop - cày trùng vào pk là mệt nghỉ .! - ✅tl Thiên Kiếm - Cầy Cuốc 4.0 Full 4.0 OB 18/8/2021

✅tl Thiên Kiếm - Cầy Cuốc 4.0 Full 4.0 - Alpha Test: 18/8/2021 - Open Beta: 18/8/2021 - Exp 50 Drop 80% - Open 19h30 tối t4 18/8 - free 100% , nhận all đồ shop - cày trùng vào pk là mệt nghỉ .! - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 8 2021

Trang chủ: http://tl-thienkiem.us/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tlthienkiem2021

✅TL THIÊN KIẾM - Cầy Cuốc 4.0 FULL TÍNH NĂNG - OPEN 19H30 TỐI T4 18/8 - FREE 100% , NHẬN ALL ĐỒ SHOP - CÀY TRÙNG VÀO PK LÀ MỆT NGHỈ .!
- Thiên Long Thiên Kiếm Open Máy Chủ Mới Free 100%
- Open miễn phí - Với Phiên Bản mới nhất 4.0 New

- Open chính thức 19h30 Tối Thứ 4 Ngày 18/8/2021
- Open chính thức 19h30 Tối Thứ 4 Ngày 18/8/2021

- Trang chủ: http://tl-thienkiem.us/
- Fangpage: https://www.facebook.com/TLThienKiem2021
- Tải game : http://tl-thienkiem.us/?cmd=download
-  Nhóm :  Group : https://www.facebook.com/groups/ChiaSeTLBB/

**************************************************************
I - Thông tin Server
Verison: TLBB 3.6
( Giới hạn 2acc / 1 PC )
+ Hệ Thống Chân Nguyên - Free
+ Hệ Thống Thần Đỉnh
+ Hệ Thống Kinh Mạch
+ Hệ Thống Hiệp Ấn - Free
+ Hệ Thống Bảo Giám - Free
+ Hệ Thống Thần khí + Huyễn sắc Thần Khí
+ Hệ Thống Song Cực Điêu Văn
+ Hệ Thống Tinh Thông Trang Bị
+ Đồ Chế - Free
**************************************************************
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/te1/1/16/262f.png[/IMG]Event LIKE SHARE TAG Nhận [URL='https://www.facebook.com/hashtag/10k?__eep__=6&__cft__[0]=AZXQzkfde6tVzmC7bSQa4vgdD_xMo9sW_kL7-0BSjrpBRgaXia3Lk7XwZRWdujOWqYkxe18zyKhVv1goGA6iWvcK18uV1l9KgZcNs0SoTjTMZmSBhMJJIiK6VA8ptVOHLc1Dch6rG6iGIO9Vpe6T65Bf7PRSZ4e_IgOqaR5Vu4i_XA&__tn__=*NK-R']#10K[/URL] KNB Với Các Bước Như Sau :
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/te2/1/16/270d.png[/IMG]Bước 1 : Like Bài Viết
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/te2/1/16/270d.png[/IMG]Bước 2 : Tag 10 Bạn Bè Vào Bài Viết
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/te2/1/16/270d.png[/IMG]Bước 3 : Share ( Chia Sẻ ) Chế Độ Công Khai
[IMG]https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/te2/1/16/270d.png[/IMG]Bước 4 : Chụp Hình Gữi Fanpage Để Ngày [URL='https://www.facebook.com/hashtag/open?__eep__=6&__cft__[0]=AZXQzkfde6tVzmC7bSQa4vgdD_xMo9sW_kL7-0BSjrpBRgaXia3Lk7XwZRWdujOWqYkxe18zyKhVv1goGA6iWvcK18uV1l9KgZcNs0SoTjTMZmSBhMJJIiK6VA8ptVOHLc1Dch6rG6iGIO9Vpe6T65Bf7PRSZ4e_IgOqaR5Vu4i_XA&__tn__=*NK-R']#OPEN[/URL] Nhận.!

**************************************************************
II - Tính năng Thiên Kiếm
+ Tân Thủ tạo Nhân vật cấp 102 - Gia nhập môn phái nhận ngay Tâm pháp 120
+ KNB có thể thông qua (Nạp thẻ + săn Boss + Phụ bản)
+ Miễn phí Vàng + điểm tăng
+ Miễn phí Bảo thạch ( Cấp 6 ) - ( săn CCHTP để hợp lên 7 )
+ Shop bán miễn phý : Chân Nguyên , Bảo Giám , Lệnh Bài , Ngọc cấp 6, Hiệp Ấn, đồ chế .....!
+ Tiêu chí > Săn là có tất cả
**************************************************************
= Event Đua TOP ( tạo nhân vật lv 102 )
- Tính từ lúc Open đến 22h tối cùng ngày
-TOP 1 : Trùng Lâu Ngọc + 200k KNB
-TOP 2 : Trùng Lâu Giới + 100k KNB
-TOP 3 : Trùng Lâu Giáp + 100k KNB
-TOP 4 - 5 : 150k KNB
-TOP 6 - 10 : 100k KNB
................................................................................
III
- Thông tin Drop Thiên Kiếm
- Hậu Hoa Viên : tử vi linh phách, Ly hoả , kim tàm ti, CCHTP, phiếu KNB ,chí tôn cường hoá, công lực đan . dược trần , nguyên liệu trùng lâu
- Boss dã ngoại : CCHTP , phiếu KNB,chí tôn cường hoá, công lực đan , dược trần , điêu văn đồ tường , yếu quyết xoáy CB , buff nga mi
- Kính Hồ : tử vi linh phách , dược trần , cao cấp hợp thành phù, chí tôn cường hoá
- Ác tặc ác bá : kim tàm ti , bí tịch tàn diệp,tử vi linh phách,CCHTP, phiếu KNB ,chí tôn cường hoá,dược trần , CLD
- Q To Chau - Q Lau Lan - Tuc Cau : Thích Linh Tương, ly hoả , kim tàm ti, CCHTP , phiếu KNB , chí tôn cường hoá , CLD , dược trần
- Hạn Huyết Lĩnh : Kim tàm ti
-- phiêu miễu phong + BTKT : hàn băng tinh tiết , xuyết tinh thạch,
-- thiếu thất sơn + tứ tuyệt trang : hồn băng châu, nhuận hồn thạch .
-- Sát Tinh : Pet ,trang bị pet
- Boss bàn cổ : CCHTP , KNB , chí tôn cường hoá , CLD, dược trần , điêu văn đồ tường
-- Boss VIP : CCHTP , NL trùng , Sét Trùng , Pet VIP
................................................................................
IV
-Thẻ Điện Thoại Khuyến Mãi 80%
-Thẻ Zing Khuyến Mãi 100%
-Chuyển Khoảng ATM , MOMO Khuyến Mãi 100%

[IMG]https://upanh.tv/images/2021/08/13/13834464b0c96a2dd.jpg[/IMG]
[IMG]https://upanh.tv/images/2021/08/13/2021_08_13_15_15_30.jpg[/IMG]
[IMG]https://upanh.tv/images/2021/08/13/167196935_2859237004338977_2992018225018906623_n.jpg[/IMG]
[IMG]https://upanh.tv/images/2021/08/13/169085072_2859237091005635_5551870830307838019_n.jpg[/IMG]
[IMG]https://upanh.tv/images/2021/08/13/169121886_2859237061005638_1169642619308812848_n.jpg[/IMG]
[IMG]https://upanh.tv/images/2021/08/13/171268810_2859236981005646_7653820270954183228_n.jpg[/IMG]