f
 


💥tl hiệp khách 💖cầy cuốc 2.9🍁 open 19h30 tối thứ 6 16/06/2023 - free 99% - drop xịn sò - máy chủ rễ chơi .!! - 💥tl Hiệp Khách 💖cầy Cuốc 2.9🍁 2.9 OB 16/6/2023

💥tl Hiệp Khách 💖cầy Cuốc 2.9🍁 2.9 - Alpha Test: 16/6/2023 - Open Beta: 16/6/2023 - Exp x20 Drop x5 - 💥tl hiệp khách 💖cầy cuốc 2.9🍁 open 19h30 tối thứ 6 16/06/2023 - free 99% - drop xịn sò - máy chủ rễ chơi .!! - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 6 2023

Trang chủ: https://tlhiepkhach.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tlhiepkhach2023/

- [LOAN TIN ] Máy Chủ Mới Phiên Bản 2.9Cày Cuốc

- Trang Chủ : https://tlhiepkhach.com/

- Open Chính Thức : 19h30 Tối Thứ 6 Ngày - 16/06/2023

========================

- Thông Tin Cơ Bản Của Server

- Phiên Bản 2.9 : có sự tham gia của 9 đại môn phái .

- Vào game cấp 10 + hỗ trợ bộ trang bị tân thủ câp 10

- Exp x20 Max Cấp 109

- Hỗ trợ KNB + vàng không khóa

- Hỗ trợ  bảo thạch (Cấp 4) - săn 5 và Hợp Thành Phù

- Nguyên liệu đều có thể săn ở Boss và phụ bản.

- Boss VIP Bàn Cổ diễn ra hằng ngày

- Cày là có tất cả

========================

Hoạt Động Nổi Bật

- Boss VIP Bàn Cổ Xuất Hiện Từ 19h30 Tối Hàng Ngày

- Đại Chiến Môn Phái (PK môn phái)

- Chiến Trường Sinh Tồn (PK nhóm)

- Hoa Sơn Luận Kiếm (PK đấu đơn)

- Đại Chiến Tống Liêu (PK chia phe ngẫu nhiên)

- Liên Minh Đại Chiến (PK liên minh)

========================

Chuỗi Sự Kiện Mở Server

- Đua TOP Đẳng Cấp 109

- Chốt top khi có nhân vật đạt cấp 109

- TOP 1 : Trùng Lâu Giới + Thể 7 x3 + 300k Điểm Tặng

- TOP 2 :  Hộ Uyển Vip + Thể 7 x2 + 200k Điểm Tặng

- TOP 3 : Thể  Lực 7 x2 + 200k Điểm Tặng

- TOP 4-10 :  Thể  Lực Cấp 7  x1+ 100k Điểm Tặng

========================

- Event Chia Sẻ Nhận Quà Liền Tay

- Bước 1: Chia sẻ bài viết này ở chế độ công khai

- Bước 2: Bình luận Tag 3 người bạn với cú pháp "Tham Gia Ngay Thôi"

- Ví dụ: Tham Gia Ngay Thôi : @Tag1 @Tag2 .....

========================

- Open Chính Thức : 19h30 Tối Thứ 6 Ngày - 16/06/2023

- Trang Chủ : https://tlhiepkhach.com/

- Grup : FB.COM/groups/tlbbhiepkhach2023/