f
 


Miễn phí 99% - Thiên Long Vui Pk. 3.875 OB 20/6/2020

Thiên Long Vui Pk. 3.875 - Alpha Test: 1/6/2020 - Open Beta: 20/6/2020 - Exp x10 Drop 99% - Miễn phí 99% - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://vuipk.com

Fanpage hỗ trợ: http://fb.com/vuipk

💥Thông báo OPEN chính thức TLBB 3ACC/PC.

👉Trang chủ http://vuipk.com

👙 Mới vào cấp 102, train siêu cấp ở hạn huyết lĩnh.

🌺 Về ngọc thì free ngọc 7 (MAX ngọc 9)

👙Mới vào nhận FULL TRÙNG LÂU.

Thanh tâm phổ địa chú thì săn Boss Lý Thu Thủy ở phó bản phiêu miêu phong.

Trùng lâu chi lệ và trùng lâu chi mang thì săn BOSS Kính Hồ, Boss Hạn Huyết Lĩnh, Boss Đại Uyển, Boss Thánh Hỏa Cung, Phụ Bản Phiêu Miêu Phong.

Cao cấp hợp thành phù đi ác tặc, ác bá, phiêu miêu phong và BOSS Kính Hồ, Boss Hạn Huyết Lĩnh, Boss Đại Uyển, Boss Thánh Hỏa Cung.

🌺Thiên long miễn phí, free shop, click shop.

👉Chúc các bạn chơi game vui vẻ.