f
 


Open 19h tối t4 14/4- free 100% , nhận all đồ shop - cày trùng vào pk là mệt nghỉ .! - ✅thiên Long Sohu - Cầy Cuốc 4.0 Full 4.0 OB 14/4/2021

✅thiên Long Sohu - Cầy Cuốc 4.0 Full 4.0 - Alpha Test: 14/4/2021 - Open Beta: 14/4/2021 - Exp 50 Drop 80% - Open 19h tối t4 14/4- free 100% , nhận all đồ shop - cày trùng vào pk là mệt nghỉ .! - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 4 2021

Trang chủ: http://tl-sohu.us/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tlsohu2020/

✅THIÊN LONG SOHU - Cầy Cuốc 4.0 FULL TÍNH NĂNG - OPEN 19H TỐI T4 14/4- FREE 100% , NHẬN ALL ĐỒ SHOP - CÀY TRÙNG VÀO PK LÀ MỆT NGHỈ .!

- Thiên Long SoHu Open Máy Chủ Mới Free 100%

- Open miễn phí - Với Phiên Bản mới nhất 4.0 New

 

- Open chính thức 19h Tối Thứ 4 Ngày 14/04/2021

- Open chính thức 19h Tối Thứ 4 Ngày 14/04/2021

 

- Trang chủ: http://tl-sohu.us/

- Fangpage: https://www.facebook.com/TLSoHu2020/

- Tải game : http://tl-sohu.us/?cmd=download

- Groups:

[URL]https://www.facebook.com/groups/TongHopTLBBChuyenSinh/[/URL]

 

**************************************************************

I - Thông tin Server

Verison: TLBB 3.6

( Giới hạn 2acc / 1 PC )

+ Hệ Thống Chân Nguyên - Free

+ Hệ Thống Thần Đỉnh

+ Hệ Thống Kinh Mạch

+ Hệ Thống Hiệp Ấn - Free

+ Hệ Thống Bảo Giám - Free

+ Hệ Thống Thần khí + Huyễn sắc Thần Khí

+ Hệ Thống Song Cực Điêu Văn

+ Hệ Thống Tinh Thông Trang Bị

+ Đồ Chế - Free

**************************************************************

II - Tính năng :

+ Tân Thủ tạo Nhân vật cấp 102 - Gia nhập môn phái nhận ngay Tâm pháp 120

+ KNB có thể thông qua (Nạp thẻ + săn Boss + Phụ bản)

+ Miễn phí Vàng + điểm tăng

+ Miễn phí Bảo thạch ( Cấp 6 ) - ( săn CCHTP để hợp lên 7 )

+ Shop bán miễn phý : Chân Nguyên , Bảo Giám , Lệnh Bài , Ngọc cấp 6, Hiệp Ấn, đồ chế .....!

+ Tiêu chí > Săn là có tất cả

**************************************************************

= Event Đua TOP ( tạo nhân vật lv 102 )

- Tính từ lúc Open đến 22h tối cùng ngày

-TOP 1 : Trùng Lâu Ngọc + 200k KNB

-TOP 2 : Trùng Lâu Giới + 100k KNB

-TOP 3 : Trùng Lâu Giáp + 100k KNB

-TOP 4 - 5 : 150k KNB

-TOP 6 - 10 : 100k KNB

................................................................................

III

- Thông tin Drop :

- Hậu Hoa Viên : tử vi linh phách, Ly hoả , kim tàm ti, CCHTP, phiếu KNB ,chí tôn cường hoá, công lực đan . dược trần , nguyên liệu trùng lâu

- Boss dã ngoại : CCHTP , phiếu KNB,chí tôn cường hoá, công lực đan , dược trần , điêu văn đồ tường , yếu quyết xoáy CB , buff nga mi

- Kính Hồ : tử vi linh phách , dược trần , cao cấp hợp thành phù, chí tôn cường hoá

- Ác tặc ác bá : kim tàm ti , bí tịch tàn diệp,tử vi linh phách,CCHTP, phiếu KNB ,chí tôn cường hoá,dược trần , CLD

- Q To Chau - Q Lau Lan - Tuc Cau : Thích Linh Tương, ly hoả , kim tàm ti, CCHTP , phiếu KNB , chí tôn cường hoá , CLD , dược trần

- Hạn Huyết Lĩnh : Kim tàm ti

-- phiêu miễu phong + BTKT : hàn băng tinh tiết , xuyết tinh thạch,

-- thiếu thất sơn + tứ tuyệt trang : hồn băng châu, nhuận hồn thạch .

-- Sát Tinh : Pet ,trang bị pet

- Boss bàn cổ : CCHTP , KNB , chí tôn cường hoá , CLD, dược trần , điêu văn đồ tường

-- Boss VIP : CCHTP , NL trùng , Sét Trùng , Pet VIP

 

[IMG]https://s1.uphinh.org/2021/04/08/19e86e6a3695fafb7.jpg[/IMG] 

[IMG]https://s1.uphinh.org/2021/04/08/2021_04_08_08_51_22.jpg[/IMG]

[IMG]https://s1.uphinh.org/2021/04/08/2021_04_08_08_51_58.jpg[/IMG]

[IMG]https://s1.uphinh.org/2021/04/08/2021_04_08_08_52_06.jpg[/IMG]

[IMG]https://s1.uphinh.org/2021/04/08/2021_04_08_09_04_03.jpg[/IMG]