f
 


✅thiên long lệnh ✅ cầy cuốc 2007 ✅ mở bản thử nghiệm 14h 28/06 phiên bản chuẩn cày cuốc 1x..... - Thiên Long Lệnh Cầy Cuốc 2007 Pb: 2007 1.0 OB 30/6/2023

Thiên Long Lệnh Cầy Cuốc 2007 Pb: 2007 1.0 - Alpha Test: 28/6/2023 - Open Beta: 30/6/2023 - Exp x2 Drop x1 - ✅thiên long lệnh ✅ cầy cuốc 2007 ✅ mở bản thử nghiệm 14h 28/06 phiên bản chuẩn cày cuốc 1x..... - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 6 2023

Trang chủ: https://tllenh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tllenh

- Thông Báo : RA MẮT MÁY CHỦ MỚI TLBB LỆNH 2023

- BẢN THỬ NGHIỆM: 14h Thứ 4 - 28.06.2023

-KHAI MỞ CHÍNH THỨC: 19h30 - 30.06.2023

- Khi mở test tát cả mọi thứ để free để Ae trai nghiệm

----------------

-THÔNG TIN SEVER Khi Open

- Cấp độ max 89.

- Exp: x3. Tối đa: 3 acc/ pc.

- Bảo thạch max cấp 4.

- Sử dụng Trang bị môn phái, đồ chế bằng săn vải bông bí ngân 1.

- Vàng chỉ có thể có được từ thuỷ lao, thương nhân, và làm nhiệm vụ. đi cờ, tầm bảo ...

- Cường hoá .

- Hầu hết các vật phẩm quý đều do cày cuốc mà có.

---------------

- Các hoạt động và phó bản trong game:

1. Trân Long Kỳ cuộc.

2. Q123 Tô Châu.

3. Ác Tặc, Ác Bá.

4. Thủy Lao.

5. Túc Cầu, Diệt Phỉ Kính Hồ.

6. Thảo phạt Yến Tử Ô.

7. Phiêu Miêu Phong.

8. Boss dã ngoại.

---------------

- Các sự kiện chào đón máy chủ open:

- Đua top cấp 89

-Thể lệ: Khi có nhân vật đầu tiên đạt cấp 89, BQT sẽ dựa trên kết quả BXH để chốt top 10 nhân vật có cấp độ cao nhất để tiến hành trao thưởng

- Phần thưởng: Sẽ có công bố trên page

- Vang Danh Thiên Hạ.

- Hoa Sơn Luận Kiếm.

- Tống Liêu Đại Chiến.

- Liên Minh Đại Chiến.

-----------

- Thiên Long LỆNH

- Tái Hiện Nguyên Bản Hồi Ức FPT 2009

- Group: Fb.Com/groups/tllenh

- Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/gqlaht615

- Trang chủ : https://tllenh.com/

- Link Kênh Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSLkEDQsd/

#TLBB #ThienLongLenh #KimDung

#ThienLongBatBo #Cuudaimonphai #TLBBLenh