f
 


Miễn phí vàng knb - vpoints tất cả free 100% cày là có.... - Thiên Long Hùng Bá - Cs Nhanh Vpoints 2.9 OB 11/6/2022

Thiên Long Hùng Bá - Cs Nhanh Vpoints 2.9 - Alpha Test: 11/6/2022 - Open Beta: 11/6/2022 - Exp x3500 Drop x5 - Miễn phí vàng knb - vpoints tất cả free 100% cày là có.... - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 6 2022

Trang chủ: https://thienlonghungba.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/adminhotrotlbbhungba

📢📢𝐿𝑂𝐴𝑁 𝑇𝐼𝑁 𝑀𝐴́𝑌 𝐶𝐻𝑈̉ - 𝑇𝐿𝐵𝐵 𝐶𝐻𝑈𝑌𝐸̂̉𝑁 𝑆𝐼𝑁𝐻 𝑁𝐻𝐴𝑁𝐻 𝑃𝐾 𝑃𝐻𝐼𝐸̂𝑁 𝐵𝐴̉𝑁 2.9 Đ𝐼̉𝑁𝐻 𝐶𝑂𝐿𝐿 𝑁𝐻𝐴̂́𝑇 !

𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑖́𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝐿𝐵𝐵 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑜̉ 𝑞𝑢𝑎 𝑆1 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 𝐵𝑎́ 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑟𝑎 𝑚𝑎̆́𝑡. Đ𝑜̛̣𝑖 𝑔𝑖̀ 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑢̛̉ 👉 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑔ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛😉

🕜𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐁𝐄𝐓𝐀: 𝟏9:𝟎𝟎 N𝐠ày 11/06

📌𝗧𝗔̉𝗜 𝗚𝗔𝗠𝗘: https://thienlonghungba.net/download/

📌𝐅𝐚𝐧𝐠𝐚𝐩𝐞 : https://www.facebook.com/adminhotrotlbbhungba/

—————————————————-

🔥𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐋𝐎𝐀𝐍 𝐓𝐈𝐍 𝐌𝐀́𝐘 𝐂𝐇𝐔̉ - 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐏𝐄𝐓 𝟒𝟖𝐊 𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐎𝐏𝐄𝐍 !

⏰𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 : 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝟏𝟏/𝟎𝟔.

☯️ Thể lệ:

👉 Bước 1️⃣: 𝐋.𝐈.𝐊.𝐄 và 𝐒.𝐇.𝐀.𝐑.𝐄 bài viết này về trang cá nhân hoặc 1 nhóm TLBB ở chế độ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐀𝐈.

👉 Bước 2️⃣: 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓 với nội dung "𝐓𝐋𝐁𝐁- Hùng Bá | 𝐒𝐀̆́𝐏 𝐑𝐀 𝐌𝐀̆́𝐓" và 𝐓.𝐀.𝐆 𝟑 người mà các bạn muốn rủ cùng chơi Thiên Long Bát Bộ.

👉 Bước 3️⃣: 𝐆𝐮̛̉𝐢 𝐓𝐢𝐧 𝐍𝐡𝐚̆́𝐧 vào 𝗙𝗮𝗻𝗴𝗮𝗽𝗲 cho Admin để nhận 𝗣𝗲́𝘁 𝟰𝟴𝗸 loan tin.

𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́ : có làm mới có ăn nhé anh em, làm đủ các bước chụp hình đến Fanpage để nhận code, không làm không có pet nhé.

—————————————————-

✅[Sự Kiện Đua Tóp Open Hùng Bá ]

⏰Đua TOP Tính từ lúc - 19h00 - 11/06/2022 đến 19h00 ngày 16/06/2022

🎁Phần thưởng :

★TÓP 1 : 𝟐.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎 Đ𝐌𝐏 - 𝐏𝐞́𝐭 𝐓𝐮̛ 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝟏𝟒𝟓𝐤

★TÓP 2 : 𝟏.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 Đ𝐌𝐏 - 𝐏𝐞́𝐭 𝐓𝐮̛ 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝟏𝟑𝟓𝐤

★TÓP 3 : 𝟭.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 Đ𝗠𝗣 - 𝗣𝗲́𝘁 𝗧𝘂̛ 𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝟭𝟮𝟱𝗸

★TÓP 4 - 10 : 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐨̂𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢

—————————————————-

✅[ Sự Kiện Đua Tóp Tài Phú Hùng Bá ]

⏰Đua TOP Tài Phú Tính từ - 19h00 - 11/06/2022 đến 23h00 ngày 18/06/2022

🎁Phần thưởng :

★𝐓𝐎𝐏 𝟏 : 𝟔𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬

★𝑻𝑶𝑷 2 : 400.000 𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔

★𝙏𝙊𝙋 3 : 200.000 𝙋𝙤𝙞𝙣𝙩𝙨

★𝘛𝘖𝘗 4 -10 : 100.000 𝘗𝘰𝘪𝘯𝘵𝘴

—————————————————-

✅[THÔNG TIN MÁY CHỦ HÙNG BÁ]

★ 𝐓𝐚̣𝐨 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 : 𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬

★ 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 - 𝐊𝐍𝐁 𝐯𝐯 ,,,,

★ 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭

★ 𝐇𝐨̂̃ 𝐓𝐫𝐨̛̣ + 𝐑𝐮́𝐭 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 !

★ 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝟗 𝐓𝐚̣𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐩

★ 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̂𝐮 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 + 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̂𝐮 𝐧𝐠𝐨̣𝐜

★ 𝐄𝐱𝐩 𝐱𝟏𝟓𝟎𝟎 - 𝐃𝐫𝐨𝐩 : 𝐱𝟓

★ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐨̂̃

★ 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐥𝐨𝐧𝐞 : 𝟏 𝐏𝐜 𝟐 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭

★ 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐞́𝐭 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧

—————————————————-

✅[Chức Năng Tổng Hợp]

★ Cộng Rút Points Trực Tiếp !

★ Bảng Xếp Hạng Trực Tiếp !

★ Server Bán Pét Tư Chất 83k Ngoại Hình Víp !

★ Kèm Theo Ép Full 12 Skill

—————————————————-

★ Toàn Bộ Free Shop bán miễn phí

★ Tiêu chí > Cày Đua Tóp Là Pk

----------------------------

☎Hỗ trợ menber 24/24

+ Chống ddoss, Chống diss lagg game !

+ Hỗ trợ 24/24 , Thân Thiện , Nhiệt Tình , Vui Vẻ , Hòa Đồng,..!

—————————————————-

✅𝑴𝒂́𝒑 𝑻𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑩𝒂̃𝒊 𝑻𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑽𝒊́𝒑 - 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑳𝒐𝒏𝒈 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈,𝑻𝒖𝒏𝒈 𝑺𝒐̛𝒏 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 Đ𝒂̀𝒊

—————————————————-

✅𝑴𝒂́𝒑 𝑻𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑻𝒉𝒂́𝒑 𝑲𝒉𝒂̆́𝒄 𝑴𝒂̃ 𝑪𝒂𝒏,𝑯𝒂̣𝒏 𝑯𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝑳𝒊̃𝒏𝒉

—————————————————-

✅𝑪𝒂𝒐 𝑿𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑴𝒆̂ 𝑪𝒖𝒏𝒈,𝑯𝒐𝒂̉ 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑺𝒐̛𝒏,Đ𝒂̣𝒊 𝑼𝒚𝒆̂̉𝒏

—————————————————-

🔥𝑻𝒐𝒂̀𝒏 𝑩𝒐̣̂ 𝑫𝒓𝒐𝒑 𝑻𝒂̂́𝒕 𝑪𝒂̉ 𝑪𝒂́𝒄 𝑩𝒐𝒔𝒔

————————————————

🔥 𝑷𝒉𝒖̣𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑪𝒐̂̉ 𝑻𝒓𝒂̂́𝒏 : 𝑽𝒐̃ 𝑯𝒐̂̀𝒏 , 𝑨́𝒎 𝑲𝒉𝒊́ , 𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑽𝒂̆𝒏

—————————————————-

🔥 𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝑯𝒐̂̀ 𝑩𝒐𝒔𝒔 𝑽𝒊́𝒑 : 𝑺𝒆́𝒕 𝑺𝒊𝒆̂𝒖 𝑪𝒂̂́𝒑 𝑽𝒊́𝒑

—————————————————-

🔥 𝑻𝒂𝒎 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 𝒉𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒄𝒂̉𝒏𝒉 : 𝑺𝒆́𝒕 120 𝑯𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝑻𝒉𝒐𝒂̣𝒊

—————————————————-

🔥 𝒀𝒆̂́𝒏 𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑪𝒐̂̉ 𝑴𝒐̣̂ 9 : 𝑺𝒆́𝒕 120 - 𝑪𝒉𝒊́ 𝒕𝒐̂𝒏

—————————————————-

🔥 𝑯𝒂̣̂𝒖 𝑯𝒐𝒂 𝑽𝒊𝒆̂𝒏 : 𝑵𝒈𝒐̣𝒄 9 𝑲𝒆́𝒑 𝑻𝒉𝒖𝒐̣̂𝒕 𝑻𝒊́𝒏𝒉

—————————————————-

✅Nói không với đồ pionts , không kích nạp , không có mod hoặc g/m tham gia game event diễn ra hằng ngày cam kết lâu dài ổn định nào anh em còn đợi gì nữa mà không tải game đăng ký tài mà chiến thôi !

—————————————————-

✅Khuyến mãi thẻ nạp vĩnh viễn !

—————————————————-

★Nạp thẻ điện thoại - zing : 100%

—————————————————-

★Nạp chuyển khoản ATM , Momo : 120%

#Gametlbb #Private #thienlongbatbo #tlbbcs #tlbbhungba #tlbbboomboom #game4you