f
 


Thiên long đại hán (cc) 3.0 - chạy tn săn vàng - 2 acc/pc - Thiên Long Đại Hán Tlbb Private OB 10/7/2020

Thiên Long Đại Hán Tlbb Private - Alpha Test: 5/7/2020 - Open Beta: 10/7/2020 - Exp x10 Drop x3 - Thiên long đại hán (cc) 3.0 - chạy tn săn vàng - 2 acc/pc - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: http://thienlong-daihan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tlbbdaihan/

 

Thiên Long Đại Hán (cc 3.0) Server Nhất Dương Chỉ

☑ O.P.E.N : 19h Thứ 6 ngày 10/07

☑ T.E.S.T : 19h Chủ Nhật ngày 05/07

☑ Server độc lập, không gộp.

☑ Exp x10 - Drop x3

☑ Giới hạn 2 acc/PC
(Đa số các phụ bản chỉ cần 2 acc, 1 số cần 6 acc)

☑ Free Ngọc 3 + Săn Ngọc 3 - Max Ngọc 6
(Free 1 set đồ cố định ép sẵn ngọc 3)

☑ Thập Đại Môn Phái (có Mộ Dung)

☑ Chạy Thương Nhân lấy vàng

☑ Săn Nguyên liệu đổi Trùng.Lâu

☑ Săn Tàn Khuyết chế Thần Khí

☎️ Trang chủ : thttp://thienlong-daihan.com/

☎️ Fanpage : facebook.com/tlbbdaihan/