f
 


Thiên long đại hán (cc) 2.9 - chạy tn săn vàng - 3 acc/pc- open 19h 22/05 - Thiên Long Đại Hán 2.9 OB 22/5/2020

Thiên Long Đại Hán 2.9 - Alpha Test: 22/5/2020 - Open Beta: 22/5/2020 - Exp x10 Drop x5 - Thiên long đại hán (cc) 2.9 - chạy tn săn vàng - 3 acc/pc- open 19h 22/05 - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://thienlong-daihan.com/

☑ Thiên Long Đại Hán phiên bản 2.9 khai mở server Đại Hán5

☑ Open 19h tối thứ 6 ngày 22/05

☑ Exp x10 - Drop x5

☑ Chạy Thương Nhân lấy vàng

☑ Săn Nguyên liệu đổi Trùng Lâu

☑ Săn Boss lấy Điểm Tặng

☑ Ra mắt phái Mộ Dung

☑ Ra mắt Bá Vương Lệnh

☑ Săn Full Môn Phái

☑ Săn Tàn Khuyết chế Thần Khí

☑ Ra mắt Thái Cổ Thần Khí 119

☎ Trang chủ : thienlong-daihan.com

☎ Fanpage : facebook.com/tlbbdaihan/

☎ Group : https://www.facebook.com/groups/405235456707396

☎ DROP VÀ EVENT : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UxZM0funQaUqMbmGi3NsSz-81yMxULWbvVWVA6-WzEI/edit#gid=0