f
 


Test thiên long cửu kiếm (cc)- mở phiên bản 3.5 chuẩn cày cuốc chuẩn lâu bền - Thiên Long Cửu Kiếm 3.5 OB 7/6/2021

Thiên Long Cửu Kiếm 3.5 - Alpha Test: 7/6/2021 - Open Beta: 7/6/2021 - Exp x20 Drop x3 - Test thiên long cửu kiếm (cc)- mở phiên bản 3.5 chuẩn cày cuốc chuẩn lâu bền - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 6 2021

Trang chủ: http://tlcuukiem.info/index

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tlcuukiem2021

- Thiên Long Cửu Kiếm - Ver 3.5 - 100% cày cuốc lâu dài
- Thời gian TEST : 10:00 Chủ nhật 07/05/2021
- Thời gian OPEN chính thức : (chưa cập nhật)
- Thông tin máy chủ :【Cửu Kiếm】
️️- Phiên bản : 3.35 - Chuẩn cày cuốc
️️- Miễn phí ngọc 4 - Không bán CCHTP ( chuẩn cày cuốc )
️️- Chống kéo xe/clone 2-3 acc/pc 100%
- Tất cả vật phẩm đều có giá trị
- Các chức năng sẽ được phát triển và mở dần theo thời gian đảm bảo lâu dài
- Hệ thống Ngũ Tông + Yếu Quyết 86 môn phái
- Hệ thống BOSS dã ngoại đa dạng - phong phú
- Thông tin Drop :【Cửu Kiếm】
- Update! (Sẽ được thông báo sau)
- Trong quá trình TEST : BQT sẽ tổ chức thêm các Event test có những phần quà Ingame giá trị dành tới Game thủ khi Open Server
1 - Huy hiệu Fan cứng Thiên Long Cửu Kiếm
2 - Kết liễu Bàn Cổ Chí Linh ( Hậu Hoa Viên )
3 - Bang Hội Tranh Hùng ( Trác Lộc )
- Còn chần chờ gì nữa - Hãy tag tên bạn bè và chia sẻ bài viết để giúp BQT Cửu Kiếm giới thiệu server đến tất cả mọi người tạo nên sân chơi vui vẻ nhất , ổn định nhất đem tới quý các bạn
Test Thiên Long Cửu Kiếm (cc)- Phiên Bản 3.5 Chuẩn Cày Cuốc Lâu DàiTest Thiên Long Cửu Kiếm (cc)- Phiên Bản 3.5 Chuẩn Cày Cuốc Lâu DàiTest Thiên Long Cửu Kiếm (cc)- Phiên Bản 3.5 Chuẩn Cày Cuốc Lâu DàiTest Thiên Long Cửu Kiếm (cc)- Phiên Bản 3.5 Chuẩn Cày Cuốc Lâu DàiTest Thiên Long Cửu Kiếm (cc)- Phiên Bản 3.5 Chuẩn Cày Cuốc Lâu DàiTest Thiên Long Cửu Kiếm (cc)- Phiên Bản 3.5 Chuẩn Cày Cuốc Lâu DàiTest Thiên Long Cửu Kiếm (cc)- Phiên Bản 3.5 Chuẩn Cày Cuốc Lâu DàiTest Thiên Long Cửu Kiếm (cc)- Phiên Bản 3.5 Chuẩn Cày Cuốc Lâu DàiTest Thiên Long Cửu Kiếm (cc)- Phiên Bản 3.5 Chuẩn Cày Cuốc Lâu DàiTest Thiên Long Cửu Kiếm (cc)- Phiên Bản 3.5 Chuẩn Cày Cuốc Lâu DàiTest Thiên Long Cửu Kiếm (cc)- Phiên Bản 3.5 Chuẩn Cày Cuốc Lâu DàiTest Thiên Long Cửu Kiếm (cc)- Phiên Bản 3.5 Chuẩn Cày Cuốc Lâu DàiTest Thiên Long Cửu Kiếm (cc)- Phiên Bản 3.5 Chuẩn Cày Cuốc Lâu Dài
- Trang chủ: http://tlcuukiem.info/
- Fangpage: fb.com/tlcuukiem2021
- Groups: fb.com/groups/tlcuukiem2021
#TLCuuKiem #TLBBPrivate #TLBBCayCuoc