f
 


Thiên long cổ điển ra mắt server 3 cày cuốc không donate - open 19h 19/12.chế đồ đào khoáng+trồng trọt. - Thiên Long Cổ Điển 2.9 OB 19/12/2020

Thiên Long Cổ Điển 2.9 - Alpha Test: 19/12/2020 - Open Beta: 19/12/2020 - Exp x2 Drop x2 - Thiên long cổ điển ra mắt server 3 cày cuốc không donate - open 19h 19/12.chế đồ đào khoáng+trồng trọt. - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 12 2020

Trang chủ: http://tlcodien.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tlcodien

LBB Ký Ức- Xin Thông Báo♥

►►OPEN Máy Chủ S3 :Ký Ức FPT Online  Ra Mắt Server 3 Cày Cuốc không Donate - Open 19h 19/12

Chống Clone Tuyệt Đối 1PC/2AC - Sever Cày Cuốc Lâu Dài - Bền Bỉ - Luôn Luôn Khởi Động Envent .Khai Mở OPEN.

Tải Game: https://drive.google.com/file/d/11B5Hxpek_A5NQbuPpv4g50Vcx3MZ9cG4/view?fbclid=IwAR1BBF8oKtxjE5sxsFhPxfPmx1obZWyoRtxlc1w8_HceYGmpn2AS1JJ5pcU

Đăng Ký: http://tlcodien.com/register.html

 

Fanpage : https://www.fb.com/TlCoDien

 

Nhóm trao đỗi mua bán 4k thành viên : https://www.fb.com/groups/tlcodien

Server chạy phiên bản cũ FPT 2007 được code thêm nhiều chức năng và vật phẩm mới.Đảm bảo nhẹ nhàng cho tất cả PC đều chạy mượt mà vẫn đầy đủ tính năng.

Mở 2 shop song song KNB và KNB khóa(KNB khóa free mua được hầu hết các vật phẩm cần thiết)

 

Bên Dưới là bảng Drop và Thông tin s3.

S3 Ra Mắt Server 3 Cày Cuốc không Donate - Open 19h 19/12.

S1 Hiện Tại Không Còn Người onl nên sẽ Mở Free All Cho Các Bạn Làm Đồ PK Cho Đến hết năm 2020.