f
 


Miễn phí 99% chịu cày là víp - Thiên Long Chuyển Sinh 2.9 New 2.9 OB 19/9/2021

Thiên Long Chuyển Sinh 2.9 New 2.9 - Alpha Test: 17/9/2021 - Open Beta: 19/9/2021 - Exp x1000 Drop 25% - Miễn phí 99% chịu cày là víp - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 9 2021

Trang chủ: http://vulongmon.com

 
🤝 Thiên Long Vũ Long Môn Kính Chào
🤝 Server : vu long mon S0 Sắp Ra Mắt Tất Cả Bằng Hữu
⏰ Mỡ Test : Vào Lúc 14h Thứ Tư Ngày 17/09
⏰ Chính Thức Open : Vào Lúc 14h Chủ Nhật Ngày 19/09
💎 Thể Loại Chuyển Sinh 2.9 Chuyển Sinh Không Giới Hạn Lúc đua tóp Xong tóp giới hạn nhé
🎁Đua Tóp Nhận Thưởng Vào Lúc : Vào Lúc 14h Chủ Nhật Ngày 19/09
🎁Kết Thúc Tóp Vào Lúc 20h Chủ Nhật Ngày 26/09
👉Tóp 1 :3m KNB + TK 112 Mới + 1 Bét 115k TT 6k
👉Tóp 2 :2m KNB + TK 112 Mới + 1 Bét 115k TT 4k
👉Tóp 3 :1m KNB + TK 112 Mới + 1 Bét 115k TT 2k
🔰 Trang Chủ : vulongmon.com
🔰 Linkdowload :https://drive.google.com/file/d/1Wa9F8o-Kk9053dpBk3LnFQoixhs1jJSM/view?usp=sharing
🔰 Hỗ Trợ :https://www.facebook.com/Thiên-Long-Vũ-Long-Môn-101018925662741
🎁 Đua Tóp Tài Phú :Vào Lúc 14h Chủ Nhật Ngày 19/09
🎁 Kết Thúc Tóp : Vào Lúc 20h Thứ Tư Ngày 29/09
👉Tóp 1 : 1 Trùng Lâu Liên + 1 Bét 115k TT 8k
👉Tóp 2 : 1 Trùng Lâu Giới + 1 Bét 115k TT 6k
👉Tóp 3 : 1 Trùng Lâu Ngọc + Bét 115k TT 4k
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💎Giới Thiệu Về Vũ Long Môn
🌀 Free : Ngọc 7 , Thần Khí , Võ Hồn , Ám Khí
🌀 Tỷ Lệ Drop : 25%
🌀 Tỷ Lệ EXP : 1000
👉Drop : BOSS
👉Máp : Yến Vương Cổ Mộ T9 : Sét Đồ Vũ Long Môn 120
👉Máp : Huyền Vũ Đảo : Ký Môn Phái Thuộc Tính ,Thời Trang Víp Thuộc Tính { Không Bán Shop }
👉Máp : Thúc Hạ Cổ Trấn : Ngọc 8 ,9
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥 Event : Săn GM 1 Tuần Ra 1 Lần Phần Thưởng 1 Trùng Lâu Tùy Chọn { Trùng không Bán Shop }
🔥 Vũ Long Môn : Cam Kết Không Bán Piont , GM , Mod , BTV , CTV Tuyệt Đối Không Tham Gia Game
🌀 Vũ Long Môn Hộ Trợ 100% Cho Các AE Vào Sau 3 Ngày {Ví Dụ Như Thả Boss Tối Da 10 Con}
🌀 Sever : Chống Hack , Doss , Lag , Diss
🌀 Sever : Cân Bằng Nạp Vào Cày AE Chịu Khó Cày Là Víp
💳 Nạp Thẻ : Khuyến Mãi 100% Vina , MoBi
💳 Nạp Thẻ : Khuyến Mãi 120% ATM , Momo
🔮 Bét Boss : Huyền Dực 115k Siêu To {Có Bán Trong Shop 50K KNB} Chưa Nâng TT
🔮 Bét Boss : Nâng TT 2k 1 cột 100k VNB Tùy AE Chỉ Max Chỉ Được 2k Không Chuyển Sinh Bét Nhé
🔮 TT Là : Cường Lực , Nội Lực , Thể Lực , Trí Lực , Thân Pháp Max Chỉ dc 2k Thôi Nhé
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💟 Vũ Long Môn Sinh Được Chào Đó AE Một Sever ỗn Định Lâu Dài Nói Không Thời Dụ Sever Ra S1 Sẽ Gộp Về Sever S0 Sẽ Mang Lại Cho Các Bằng Hữu Đam Mê Một Thời Chỉ Có ỡ Vũ Long Môn