f
 


======================== ⚔️ 𝐌𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐦𝐨̛́𝐢: 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗠𝗮̃ 𝗣𝗵𝗶 𝗕𝗮̃𝗼⚔️ ⏰ 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́ - Thiên Long 2007 - Thiên Đường Cày Cuốc Phiên Bản 2007 9 Môn Phái. OB 21/4/2023

Thiên Long 2007 - Thiên Đường Cày Cuốc Phiên Bản 2007 9 Môn Phái. - Alpha Test: 18/4/2023 - Open Beta: 21/4/2023 - Exp 1 Drop 1 - ======================== ⚔️ 𝐌𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐦𝐨̛́𝐢: 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗠𝗮̃ 𝗣𝗵𝗶 𝗕𝗮̃𝗼⚔️ ⏰ 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́ - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 4 2023

Trang chủ: https://tl2007.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/thienlong2007

𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟬𝟳 𝗞𝗵𝗮𝗶 𝗠𝗼̛̉ 𝗠𝗮́𝘆 𝗖𝗵𝘂̉ 𝗠𝗼̛́𝗶 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗠𝗮̃ 𝗣𝗵𝗶 𝗕𝗮̃𝗼,

Hành trình tìm lại cảm xúc với các hoạt động kinh điển năm 2007 như: Trian solo bằng pet phản kích, chạy thương nhân kiếm vàng, tham gia Trân Long Kỳ Cuộc hay PK Boss cùng các huynh đệ, nay đã chính thức quay trở lại, tham gia ngay thôi!

========================

⚔️ 𝐌𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐦𝐨̛́𝐢: 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗠𝗮̃ 𝗣𝗵𝗶 𝗕𝗮̃𝗼⚔️

⏰ 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜: vào lúc 19h30 thứ 6 ngày 21/04/2023.

========================

🔍𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗻 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿:

🔸Phiên bản: 9 môn phái, chuẩn FPT 2007

🔸Kinh nghiệm: x1

🔸Giới hạn: 2acc/PC

🔸Drop: chuẩn FPT 2007

🔸Trang bị sử dụng: Full môn phái, ngự tứ, yến hầu, đồ chế (nguyên liệu khai khoáng, trồng trọt),...

🔸Nguyên liệu: đều có thể cày cuốc tại Boss và Phụ Bản.

🔸Tiền tệ sử dụng : Vàng, KNB.

🔸Hệ thống máy chủ mạnh, đường truyền ổn định, bảo mật cao.

========================

🌺𝗧𝗶́𝗻𝗵 𝗡𝗮̆𝗻𝗴 𝗡𝗼̂̉𝗶 𝗕𝗮̣̂𝘁:

👉Gia nhập môn phái chỉ sở hữu 3 kỹ năng cơ bản, các kỹ năng còn lại có được thông qua tham gia các hoạt động trong game..

👉Tích hợp sẵn Auto Ingame, thỏa sức cày cuốc.

========================

🔥𝗖𝗵𝘂𝗼̂̃𝗶 𝘀𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗰𝗵𝗮̀𝗼 𝗺𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝗺𝗼̛̉ 𝗺𝗮́𝘆 𝗰𝗵𝘂̉ 𝗺𝗼̛́𝗶:

⚔️𝟏. Đ𝘂𝗮 𝗧𝗼𝗽 𝗖𝗮̂́𝗽 Đ𝗼̣̂ 𝟲𝟵

⚔️𝟐. Đ𝗲̣̂ 𝗡𝗵𝗮̂́𝘁 𝗕𝗮𝗻𝗴 𝗛𝗼̣̂𝗶

⚔️𝟯. 𝗧𝗿𝗮̂́𝗻 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗧𝗿𝐚̂𝗻 𝗧𝗵𝘂́

⚔️𝟰. 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗛𝗮̣ Đ𝗲̣̂ 𝗡𝗵𝗮̂́𝘁 𝗖𝗮𝗼 𝗧𝗵𝘂̉

👉Chi tiết quà các sự kiện:

https://www.facebook.com/2679407892211093

========================

🔥𝗖𝗵𝘂𝗼̂̃𝗶 𝘀𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗰.𝗼.𝗱.𝗲 𝗰𝘂̛̣𝗰 𝗸𝘆̀ 𝗵𝗮̂́𝗽 𝗱𝗮̂̃𝗻:

🎉𝟭. 𝗖.𝗼.𝗱.𝗲 𝗹𝗼𝗮𝗻 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 𝗺𝗼̛́𝗶

⏰ Thời gian: Từ ngày 13/04/2023 - đến khi hết C.o.d.e

🔹 Các bước để sở hữu C.o.d.e Loan tin:

- Bước 1: Th.ích và chi.a s.ẻ bài viết này trên trang cá nhân với trạng thái công khai.

- Bước 2: Bình luận “Tham gia“ dưới bài viết và g.ắ.n t.h.ẻ 3 người bạn của mình ở bên cạnh.

🎉𝟮. 𝗖.𝗼.𝗱.𝗲 𝘁𝐚̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̉:

🎉𝟯. 𝗖.𝗼.𝗱.𝗲 𝗯𝗮́𝗼 𝗱𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗮̀𝗶 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻

🎉𝟰. 𝗖.𝗼.𝗱.𝗲 𝗳𝗮𝗻 𝗰𝘂̛́𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟬𝟳

🎉𝟱. 𝗖.𝗼.𝗱.𝗲 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼̂̀𝗻𝗴

👉Chi tiết quà các c.o.d.e:

https://www.facebook.com/2679329545552261

========================

⚔️𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟬𝟳 - 𝗧𝗮́𝗶 𝗖𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴 𝗛𝗼̂̀⚔️

🌐𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉: https://tl2007.net/

🌹𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲: https://www.facebook.com/thienlong2007

💞𝗛𝗼̣̂𝗶 𝗤𝘂𝗮́𝗻: https://www.facebook.com/groups/congdongthienlong2007

⭐𝗧𝗮̉𝗶 𝗴𝗮𝗺𝗲: https://tl2007.net/Download

#tlbbfpt2007, #gamepc, #tlbbpc, #gamenhapvai, #tlbbprivate, #gamemaytinh

[img]https://i.imgur.com/tE3hDd7.jpg[/img]

[img]https://i.imgur.com/qxVeaWE.jpg[/img]

[img]https://i.imgur.com/mibWejf.jpg[/img]

[img]https://i.imgur.com/aN00KiD.jpg[/img]

Thiên Long 2007 - Tái Chiến Giang Hồ - YouTube