f
 


Sv free all chuẩn cày cuốc mượt ổn định lâu dài - Thiên Long 2.93 2.93 OB 11/6/2020

Thiên Long 2.93 2.93 - Alpha Test: 7/6/2020 - Open Beta: 11/6/2020 - Exp exp x1 Drop drop x1 - Sv free all chuẩn cày cuốc mượt ổn định lâu dài - TLBB - Thiên Long Bát Bộ private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://thienlong29.com

Khai Mở Thiên Long 29 Open Test Vào Lúc 14h ngày 7/6/2020
-- Trang Chủ: http://thienlong29.com/
-- Đăng Ký: http://thienlong29.com/Pay/Register
-- Fanpage: https://www.facebook.com/thienlong2.93
-- Exp x3 Drop x1
-- Sv Free 100% Chăm Cài Là Có Tất Cả
-- Hệ Thống Điểm Tặng Free
-- Free Thần Khí 4x 9x
-- Tính Năng Điêu Văn Chuẩn FPT 100%
-- Hệ Thống Skill YQ 80 Chuẩn 100%
-- Chế Đồ Auto 8 Sao Random Opt
-- Free Ngọc 3, Săn Ngọc 4 và 5, Max Ngọc 7 (ĐẶC BIỆT KO DONATE NGỌC)
-- Cày Vàng Qua Hoạt Động Thủy Lao or TN
-- Hãy Cùng Nhau Điểm Danh Sơ Sơ Qua Drop Của SV Nào :D
1. Ác Tặc: CCHTP, CCYQ, Ngọc 4, NL8, KTT
2. Ác Bá: BT YQ Các Phái, Ngọc 4, NL8, KTT
3. Boss KH: CCHTP, Ngọc 5, NL8, Xóa Đao
4. Boss Máp: YQ 45 80 Các Phái, CCHTP, Ngọc 4
5. YVCM: Sơ Cấp Dung Luyện Phù, Ngọc 4, NL Ám Khí
6. Cờ + Túc Cầu: CCHTP, Ngọc 5, Hoa
7. Q123: Điêu Văn Đồ Tường, KTT, Đan Thanh, Cao Cấp Dung Luyện Phù
8. YTO: CCHTP, Ngọc 5, HBTT, LMT, Điêu Văn Đồ Tường, Đan Thanh
9. PMP: CCHTP, Ngọc 5, Đục Lỗ 4, Điêu Văn Đồ Tường, NL Ám Khí
-- Link Drop Chi Tiết Cho AE Nè :D

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DW-st1djh8K-BgQSILGb7uWBvN_cqFWFKfN-vz006Ww/edit?ts=5e71c293&fbclid=IwAR0W-qjjx8Y-JwxRo-5UflmH-