f
 


99% - Thần Long H5 Siêu Máy Chủ Siêu Khuyến Mã 2.0 OB 23/2/2022

Thần Long H5 Siêu Máy Chủ Siêu Khuyến Mã 2.0 - Alpha Test: 22/2/2022 - Open Beta: 23/2/2022 - Exp 999999999x Drop 98% - 99% - Webgame private lậu mới ra tháng 2 2022

Trang chủ: http://thanlong.choi66.com/home.html

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gamegmtool.gameprivate

�【𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗕𝗼̣̂ 𝗩𝗜𝗣】Hỗ Trợ Tân Thủ
✨Game mới ra được 5 phút: https://bit.ly/thanlongh5
✨Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/axrhmx017
� Đua top kết thúc 14:00 , Ngày 01/03/2022.
Top 1: 500.000 Xu
Top 2: 400.000 Xu
Top 3: 300.000 Xu
Top 4: 250.000 Xu
Top 5 - 10: 200.000 Xu
Top 11 - 50: 50.000 Xu
-----------------------------------
� Mã code chung: CHAULENBA
Làm nhiệm vụ => Thành => Chọn Phúc Lợi => Kéo sang chọn mục Giftcode => Nhập mã và nhận thư
-----------------------------------
� Khi đăng nhập nhận ngay VIP14 gồm
� 1 trang bị set VIP
�sủng vật, pet, tọa kỵ.....
� đan thuộc tính hỗ trợ tân thủ
-----------------------------------
Event tham gia nhận quà:
� like+share vào 2 gruop game
�tag 5 bạn muốn chơi
�chụp ảnh gửi bài đã được đăng
� cmt Tên tài khoản + sever
�𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗤𝘂̀𝗮 :
� 300.000.000 nữ oa
#gameh5 #conggameh5 #tutienh5 #gameh5online
[MEDIA=youtube]xVJ3R4tfl3o:1[/MEDIA]