f
 


🎁 chia sẻ gửi ảnh page nhận thêm 50k wcoinc - Thần Long Season 6.15 OB 2/5/2022

Thần Long Season 6.15 - Alpha Test: 1/5/2022 - Open Beta: 2/5/2022 - Exp 9999 Drop 50 - 🎁 chia sẻ gửi ảnh page nhận thêm 50k wcoinc - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2022

Trang chủ: http://mu-mienphi.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mufree2022/

👑 Lưu ý : Tải Đúng Máy Chủ Muốn Chơi
👑 MÁY CHỦ : Thần Thoại 
Alpha Test 19h    01/04/2022
Open Beta 13h    02/04/2022

🎁 Chia sẻ gửi ảnh page nhận thêm 50k WCOINC

===========================================
🔔 Trang chủ: http://mu-mienphi.com/
🔔 MẮT MÁY CHỦ : Thần Thoại
🔔 Fanpage: https://www.facebook.com/MuFree2022/

📺 THÔNG TIN MÁY CHỦ:
👉 Exp sud 1 - PK : 9999 - Giới Hạn 5 tài khoản/PC
👉 Exp sud 2 - NO PK : 5000 - Giới Hạn 2 tài khoản/PC
👉 Tạo Nhân Vật 0rs + 20k Pont
👉 Master Max 2000
👉 Mỗi Lần Reset Được Thêm 300 Điểm Pont
👉 Tự Động Reset Thường 400 Level
👉 Tự Động Reset Vip 350 Level

📺 Train Nhận WCOINC Và Săn Boss Phù Thuỷ, Kundun, Mendusa, Nhện 
⚡ Kanturu 4
⚡ PeaceSwamp 
⚡ Crywolf
⚡ Barracks
⚡ Refuge
⚡ Raion

===========================================
📺 LỆNH CƠ BẢN VÀ MENU KHI THAM GIA GAME
🔧 F8 Bật Menu Game  
🔧 F7 Xem Bảng Xếp Hạng
🔧 F6 Bật - Tắt Aiti Lag  
🔧 F10 Bật Camera
🔧 F11 Khôi Phục Camera  
🔧 Bấm H Xem Sự Kiện Game
🔧 Bấm J Ngân Hàng Ngọc
============        
🔧 Lệnh Làm Nhiệm Vụ /change - Gõ 2 Lần                             
🔧 Lệnh Cộng Điểm /addstr - agi - vit - ene - cmd"                               
🔧 Bấm Z Cài Đặt - offatack                               
🔧 Lệnh Đổi Class /class Muốn Đổi - dk dw su elf mg dl rf"                            
🔧 Giới Hạn Reset Ngày 20 Lần
============
🔧 Bấm C để sử dụng Menu
🔧 Tự Động Reset 400 Level - Tự Động Reset Vip Vip 350 Level
🔧 Làm Nhiệm Vụ - Xóa Tội
🔧 Tẩy Điểm - Tẩy Điểm Master