f
 


Miễn phí 100% - Svmu.Info Season 12 OB 12/9/2020

Svmu.Info Season 12 - Alpha Test: 6/9/2020 - Open Beta: 12/9/2020 - Exp 5x Drop 30% - Miễn phí 100% - Mu Online private lậu mới ra tháng 9 2020

Trang chủ: http://svmu.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/svmu.info/

OPEN : 12/9/2020

Version: Season XII

Experience (50x ~ )

Antihack : Yes

Socket Items

Ruud Items

Skill Tree

Max level: 400

Max Master : 420

Auto Updates

Auto Reconnect

MuHelper system

Một server nhỏ tâm huyết, mình không thương mại nên sẽ không chạy quảng cáo thu hút mem nhiều, phần vì kinh phí . ae nào muốn khổ dâm vui vẻ thì đến với máy chủ của mình