f
 


Free 99%, 1% còn lại là do bạn. - Svmu.Info Season 12-1 OB 9/8/2020

Svmu.Info Season 12-1 - Alpha Test: 5/8/2020 - Open Beta: 9/8/2020 - Exp 50xp Drop 30% - Free 99%, 1% còn lại là do bạn. - Mu Online private lậu mới ra tháng 8 2020

Trang chủ: http://svmu.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/svmu.info

SVMU.info

OPEN : 9/8/2020

Version: Season 12-1

Experience (50x ~ )

Antihack : Yes

Socket Items

Ruud Items

Skill Tree

Max level: 400

Max Master : 420

Auto Updates

Auto Reconnect

MuHelper system

 Một server giải trí, không đua tôp 

Không cào thẻ !