f
 


D13 map 120 hỗ trợ lv 100 khi open(bai fam rộng rãi) - Srovodanh.Com Map120 D13 Season 6.3 OB 18/6/2020

Srovodanh.Com Map120 D13 Season 6.3 - Alpha Test: 15/6/2020 - Open Beta: 18/6/2020 - Exp x200 Drop x5 - D13 map 120 hỗ trợ lv 100 khi open(bai fam rộng rãi) - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://srovodanh.com/

🔴𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐧 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑
𝐌𝐚𝐩 𝟏𝟐𝟎 𝐃𝟏𝟑 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐄𝐮_𝐀𝐬𝐢
- 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐇𝐨̂̃ 𝐓𝐫𝐨̛̣ 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫 𝟏𝟎𝟎 (Đ𝐮𝐚 𝐓𝐨𝐩 𝐓𝐮̛̀ 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫 𝟏𝟎𝟎 ->> 𝟏𝟐𝟎)
- 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐇𝐚̣𝐧 𝐌𝐢𝐱 Đ𝐨̂̀
- 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐮̛̉ 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐚́𝐧 𝐁𝐨̣̂𝐭 𝐌𝐚𝐲 𝐌𝐚̆́𝐧 𝐕𝐢́𝐩(𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐁𝐨̣̂ 𝐁𝐌𝐌 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠)
- 𝐒𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐂𝐚̀𝐲 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜
- 𝐃𝐫𝐨𝐩 𝐒𝐮𝐧 𝐒𝐨𝐦 𝐎̂̉𝐧 Đ𝐢̣𝐧𝐡
- 𝐁𝐚̃𝐢 𝐅𝐚𝐦 𝐑𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐑𝐚̃𝐢
🔴Vui Lòng Truy Cập Link Phía Dưới Để Biết Thêm Chi Tiết...!
Link Trang Chủ : http://srovodanh.com/
Link Grup Sever : https://www.facebook.com/groups/264853997546673
_____________________________________________________________
⚔ IP SEVER : 103.200.21.121 PORT : 15779
⚔ Alphatest: 13H00' 15/6/2020
⚔ Open Beta: 13H00' Ngày 18/6/2020
════════════════════════════════════════════
THÔNG TIN MÁY CHỦ:
- Map 120 - EU - ASI D13
- EXP: X200
- DROP: X5
- DROPGOLD: X1
════════════════════════════════════════════
- Fam lever 1-85 LKS // 85 - 95 B4 // 95 - 111 SA MẠC MUỐI // 111 - 120 JUPITER.
- Fam xu đổi silk ÁP JOB (trong này chỉ mỗi drop xu ) sẽ mở áp sau khi đua top xong. ( item đổi xu đổi silk ở shop).
- Fam ĐỒ SOM D13 quái 116-120 jupiter // Fam SUN D13 quái 119-120 JUPITER - 119 Đồi Tuyệt Vọng Jupiter.
- Săn boss phi thái ở di chỉ NIYA.
- JOB 3 Thành TA – DH - TA(Điểm Bán Hàng Đặc Biệt STT)
- Buôn hàng đặc biệt ở STT Hàng Đặc Biệt 12h00 - 13h00 Và 19h00 - 20h00 Hằng Ngày (Lever 90 lên Được Thú Đi Buôn).
BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h Hằng Ngày
FULL H XANH
════════════
BMM Thường 1-3 100% /4--> Random
Tỉ Lệ Mix Nasun : 1 – 10 100% ( yêu cầu bmm cấp 1 )
JOB 3 Thành TA – DH - TA (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt STT)KHOA BUON DEM 1H -8H SANG
Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTC
Hệ Thống ADM Tổ Chức Event Liên Tục Trong Tuần / BIG TRADE Tuần 2 Lần Thứ 4 và 6 - PVP Thứ 7 - CTC Chủ Nhật Hàng Tuần
Giới Hạn : 10 ác IP – JOB 2 PC
════════════
ĐUA TOP TỪ LEVER 100 -> 120
Đua Top Eu Và Asi Không Được Chung Kick Điểm Phát Hiện Loại Cả Pt Eu Và Asi Đó
════════════
Thưởng Đua Top
Top 1 ∷ 3K Silk + 1 Nasun 6 + Tile
Top 2 ∷ 2K Silk + 1 Nasun 5 + Tile
Top 3 ∷ 1K Silk + 1 Nasun 4 + Tile
════════════
TOP 4 ➙ 10 ∷ 500 silk
( Mỗi ID Chỉ Được Nhận 1 giải )
Hỗ Trợ Open
Lever 100
Set Sun D10 +10 Blue
Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
2000 Bình HP ✗ MP
50 DCN ✗ DCN TT
20M SP