f
 


Free 99% - Srothienmenh.Xyz Free 99% 120 D13 OB 7/2/2021

Srothienmenh.Xyz Free 99% 120 D13 - Alpha Test: 1/2/2021 - Open Beta: 7/2/2021 - Exp 250x Drop x2 - Free 99% - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 2 2021

Trang chủ: http://srothienmenh.xyz

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/729879960792127

Tin tức

 
THÔNG TIN MÁY CHỦ
Open Chính Thức : 13h 07/02/2021
Free Silk 99% Onl 1h 10s
 • IP : 103.154.100.169 Port 15779
   
 • Hệ Thống Gacha:: D12 Sun
 • Cấp Độ : 120 Full Class
 • Kỹ Năng: 360
 • Item: D13 Sun
 • Rate EXP/SP: ✗250
 • Rate Drop: ✗5
 • Rate Gold: ✗1
 • Trade Gold: ✗2
 • Time: Full Giờ Xanh
 • Khóa Boss Hệ Thống: Khi Đua Top
 • Giới Hạn: FullAcc ✗ IP Net
 • Nasun Max: +10
 • Item Max: +12 (2+)
 • Buôn 3 Thành: Truong An ⇆ Đồn Hoàng ⇆ Hòa Điền
 • Thành Chính: Đôn Hoàng
 • Giới Hạn JOB Trên PC: 0
 • Trade: Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường

   
 • 1--->4: 100%
 • 4--->Radom: 40%
  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP

   
 • 1--->8: 100%
 • 8--->Radom: 40%
  Tỷ Lệ Mix Narun Max +10

   
 • 1--->10: 100%
 • Website Full Chức Năng ...

  Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ

   
 • Top 1: 6k silk + Narun + 10 +Pet Boss Băng Chúa Nhi
 • Top 2: 5k silk + Narun + 8 +Pet Boss Satan
 • Top 3: 4k silk + Narun + 7 +Pet Boss Yakan
 • TOP 4 ➙ 10: 1000 silk

  Hỗ Trợ Chính Thức

   
 • Set Sun D10 +11 Blue
 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
 • 2000 Bình HP ✗ MP
 • 50 DCN ✗ DCN TT
 • 5M SP