f
 


Fre99 - Srothienmenh.Com Vesion1 OB 27/3/2021

Srothienmenh.Com Vesion1 - Alpha Test: 23/3/2021 - Open Beta: 27/3/2021 - Exp 250 Drop 5 - Fre99 - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 3 2021

Trang chủ: http://srothienmenh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/729879960792127

 

╳✕ Ghost 0s ✕╳ Full Time

 • Cấp Độ : 110 Asia Eu Chuẩn VDC
 • Kỹ Năng : 330
 • Item : D11 Sos
 • Rate EXP/SP : ✗150
 • Rate Drop : ✗8
 • Rate Gold : ✗8
 • Trade Gold : ✗1
 • Khóa Boss Hệ Thống : Khi Đua Top
 • Giới Hạn : Full ✗ IP - Full ✗ IP Net
 • Nasun Max : +8
 • Item Max : +8 (2+)
 • Buôn 3 Thành : Trường An ⇆ Hòa Điền ⇆ Samaka ⇆ Cos
 • Hàng Đặc Biệt Làng Gió : Làng Gió
 • Trade : Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

  Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường

   
 • 1 -> 3 100% 3 ->: Radom
  Tỷ Lệ Mix Narun Max +8

   
 • 1--->8 : 100%
 • Website Full Chức Năng ...

  Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ

   
 • Top 1 : 300k VND (50% Silk) + 3000s +Title + Pet Boss Băng Chúa Nhi
 • Top 2 : 200k VND (50% Silk) + 2000s
 • Top 3 : 100k VND (50% Silk) + 1000s
 • TOP 4 ➙ 10 : 500 silk

  Hỗ Trợ Chính Thức

   
 • Set Sun D8 +7 Blue
 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
 • 2000 Bình HP ✗ MP
 • 50 DCN ✗ DCN TT
 • 5M SP

  Số Điện Thoại Hỗ Trợ : 0389761744