f
 


Srotamlong.com comback map 60 giải tốp 6tr vnd - Srotamlong Sro Mới Ra OB 25/5/2020

Srotamlong Sro Mới Ra - Alpha Test: 15/5/2020 - Open Beta: 25/5/2020 - Exp N/a Drop N/a - Srotamlong.com comback map 60 giải tốp 6tr vnd - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://srotamlong.com/

SroTamLong ComBack
Trang chủ: http://srotamlong.com/
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/238354406686059/?epa=SEARCH_BOX/
Tải game: http://srotamlong.com/Home/Download/
Thông Tin Chung
Alphatest: 15/05/2020
Open chính thức: 12h 25/05/2020
GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐP MÁY CHỦ SROTAMLONG
- Top 1 : 3 000 000 vnđ
- Top 2 : 2 000 000 vnđ
- Top 3 : 1 000 000 vnđ
- Top 1 --> 10 : 1k silk
- Mỗi IP Chỉ Nhận Được 1 Giải Duy Nhất
-Top 1>3 Nhận 50% ATM + 50% Quy Ra Silk
THÔNG TIN SERVER
- Max Level : 60
- Skill : 60
- Map : 60
- Exp/Sp Rate: 1x
- Party Exp/SP : 1x
- Drop Item : 1x
- Gold drop : 1x
- Skill Max : 60
- Rate Alchemy : 1>3 50% 3>5 30% 5>10 random
- Ip sever (171.244.3.161)
- Giới hạn 4acc/1PC
- Khóa Trade Từ 1h-7h Sáng Mỗi IP Không Quá 2 Acc Jod
- Nghiêm Cấm Đi Buôn Đường Định Sẵn Hoặc Theo Sau 1 Nhân Vật Khác
HỖ TRỢ ALPHATEST
- Max Lv 60
- Sét Sun D7 +10 Max Blue
- Full 999999999 Silk
- Full 999b Gold
HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC
- Sét sun cấp 1 Sm TT +5
- Pet 3 Ngày
- 1000 Bình HP/MP
- 20 DCN
- 100k SP