f
 


.....!! - Sromobie Máp 120 7 Ngoại Hình..!! Máp 120 D13 7 Ngoại Hình..!! OB 10/5/2020

Sromobie Máp 120 7 Ngoại Hình..!! Máp 120 D13 7 Ngoại Hình..!! - Alpha Test: 8/5/2020 - Open Beta: 10/5/2020 - Exp 200x Drop 5x - .....!! - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://sromobie.com

Chia Sẽ Nhận 300s Chia Sẽ Lên Gruop Qc Sro Tab 5 người bạn..!!

SROMOBIE.COM OPEN CHINH THUC 14H Ngay 10/09/2020

Liên hệ với BQT Thông Tin Máy Chủ Open Chính Thức : 13h 10/09/2020 ╳✕ Ghost 0s ✕╳ Full time

 • Cấp Độ : 120 Asia-EU

 • Kỹ Năng ∷ 360

 • Item ∷ Sun D13

 • Rate EXP/SP ∷ ✗50

 • Rate Drop ∷ ✗5

 • Rate Gold ∷ ✗5

 • Trade Gold ∷ ✗2

 • Khóa Boss Hệ Thống ∷ Khi Đua Top

 • Giới Hạn ∷ 4 Acc ✗ IP - 30 Acc ✗ IP Net

 • Nasun Max ∷ +10

 • Item Max ∷ +12 (2+)

 • Buôn 3 Thành ∷ Trường An ⇆ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền ⇆ Samakan

 • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường

 • 1--->5 ∷ 100%

 • 4--->Radom ∷ 40% Tỷ Lệ Mix Đồ BMM VIP

 • 1--->8 ∷ 100%

 • 8--->Radom ∷ 40% Tỷ Lệ Mix Narun Max +10

 • 1--->10 ∷ 100% k Cần BMM Thường Cấp 1 Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ

 • Top 1 ∷ 6k silk + Narun + 10 +VkSom+10 tt

 • Top 2 ∷ 5k silk + Narun + 9 +VkSom+9 tt

 • Top 3 ∷ 4k silk + Narun + 8 +VkSom88 Hỗ Trợ Chính Thức

 • Set Sun D10 +10 Blue

 • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày

 • 2000 Bình HP ✗ MP

 • 50 DCN ✗ DCN TT

 • 5M SP