f
 


Op 1: 5k silk + 1 nasun +9 + 1 danh top 1 (buff 5%) top 2: 4k silk + 1 nasun +8 + 1 danh top 2 ( buff 4 %) top 3 : 3k si - Sromatoc.Com 120 OB 29/5/2021

Sromatoc.Com 120 - Alpha Test: 21/5/2021 - Open Beta: 29/5/2021 - Exp 250x Drop drop : x10 - Op 1: 5k silk + 1 nasun +9 + 1 danh top 1 (buff 5%) top 2: 4k silk + 1 nasun +8 + 1 danh top 2 ( buff 4 %) top 3 : 3k si - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 5 2021

Trang chủ: http://sromatoc.com

Thông Tin sever!

Trang Chủ : Sromatoc.com

IP : 103.149.170.54

Port : 15779

APHATEST : 21/5/2021

OPENBETA : 13H 29/5/2021

Map : 120

Hệ Phái : EU - ASIAN

SKILL : 360

EXP : 250X

Drop : x10

Drop Gold : x2

Tỉ lệ mix: BMM thường : 1 > 4 100% 5 >7 50% 7>ramdom

Tỉ lệ mix: BMM VIP : 1>6 100% 7>9 50% 9>ramdom

Tỉ lệ mix Nasun : 1>10 100%

Giới Hạn ACC : 10acc/1pc

JOB : 2ACC/1PC

Thời Gian cấm buôn : 1h đêm đến 7h sáng

GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP:

TOP 1: 5K SILK + 1 NASUN +9 + 1 DANH TOP 1 (BUFF 5%)

TOP 2: 4K SILK + 1 NASUN +8 + 1 DANH TOP 2 ( BUFF 4 %)

TOP 3 : 3K SILK + 1 NASUN +7 + 1 DANH TOP 3 (BUFF 3%)

TOP 4 > 10 : 1K SILK

TOP ÁP DỤNG CHO CẢ 2 HỆ PHÁI. MỖI IP SẼ NHẬN ĐƯỢC 1 GIẢI!

HỖ TRỢ TEST :

FULL SET D13: VK + 13 GIÁP ZING + 8

GOLD+ SILK FULL

HỖ TRỢ OPEN:

1 SET D10 FULL BLUE + 15

1 PET NHẶT ĐỒ

3 BỊCH MÁU MALA CÁC LOẠI

1 PET SÓI!

Lưu Ý:

Khi đua top asian vs eu không được vào chung pt nếu bị phát hiện sẽ tước quyền đua top

không được phép bug exp hay bất cứ gian lận gì nếu phát hiện cũng bị tước quyền đua top

giải sẽ trao ngay khi đua top xong!

sever có kéo học viện vs mua thêm buff học viện tại shop ( buff học viện sẽ x2)

khi buôn sẽ không được uot 1s mất hàng tự chịu GM không can thiệp

pk bãi GM cũng không chịu nhé!

giao dịch trung gian cứ ip GM, GM online 18//24 ( miễn phí trung gian nhé)