f
 


Tích hợp bsc - đánh lô đề - free toàn bộ f10 - trade 4 thành - Sroluongson.Com Map 120 Eu Asi Free F10 5.0 OB 7/11/2020

Sroluongson.Com Map 120 Eu Asi Free F10 5.0 - Alpha Test: 2/11/2020 - Open Beta: 7/11/2020 - Exp x250 Drop x10 - Tích hợp bsc - đánh lô đề - free toàn bộ f10 - trade 4 thành - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 11 2020

Trang chủ: http://sroluongson.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/264853997546673

BẢN ĐẸP NHẤT 2020 HIỆN NAY
GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP HẤP DẪN
MAP 120 - EU_ASI FREE F10 BUÔN 4 THÀNH CỰC PHÊ
Vui Lòng Truy Cập Link Phía Dưới Để Biết Thêm Chi Tiết...!
Link Trang Chủ : http://sroluongson.com/
Link Grup Sever : https://www.facebook.com/groups/264853997546673

IP SEVER : 103.90.225.234 PORT : 15779

 Alphatest: 00H00' 02/11/2020
 Open Nâng Cấp: 14H00' Ngày 07/11/2020
THÔNG TIN MÁY CHỦ:
- Map 120 - ASI - EU D13
- EXP: X250
- DROP: X5
- DROPGOLD: X1

Giờ Chơi Full H Xanh

Giới Hạn : 10 ác PC – JOB 2 ác (Có Chức Năng Chống 2 JOB)(Có Chức Năng BSC)

Top Asi

TOP 1 : 5000 Silk + Nasun 5 + Tile

TOP 2 : 4000 Silk + Nasun 5 + Tile

TOP 3 : 3000 Silk + Nasun 5 + Tile

Top Eu

TOP 1 : 4000 Silk + Nasun 5 + Tile

TOP 2 : 3000 Silk + Nasun 5 + Tile

TOP 3 : 2000 Silk + Nasun 5 + Tile

TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 1000 Silk