f
 


Full mọi chức năng đấu trường sinh tử - xsmb - buôn tận 5 thành - Sroluongson.Com 120 Buôn 5 Thành 5.0 OB 10/2/2021

Sroluongson.Com 120 Buôn 5 Thành 5.0 - Alpha Test: 5/2/2021 - Open Beta: 10/2/2021 - Exp x200 Drop x50 - Full mọi chức năng đấu trường sinh tử - xsmb - buôn tận 5 thành - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 2 2021

Trang chủ: http://sroluongson.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/264853997546673/

link trang chủ : http://sroluongson.com/

link grup : https://www.facebook.com/groups/264853997546673/

THÔNG TIN SEVER

Fam lever 1- 30 STT // 30-70 LKS // 70-95 STT //95 - 111 Sa Mac Muoi //111-120 Samakhan .

- Fam D13 Som/Sun MOD 116-120 Samakhan.- Fam Xu Vàng Doi silk Quái AP JOB.- Fam Bao Lì Xì AP JOB.- Trade 5 Thành TA-DH-HD-SAMAKHAN-COS (Buôn Hàng Đặc Biệt 2 Diem Vào Lúc 19h -20h Hằng Ngày Tại DI CHỈ NIYA - STT)- (Lever 105 lên Được Thú Đi Buôn F10).BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h00 -00h00 Hằng NgàyGiờ Chơi Full H XanhITEM Ghi Lô Đề Tại Shop Có Thể Ghi Bằng Gold Hoặc Silk (Lô 1x2 - Đề 1x10 Thời Bắt Đầu Ghi 6h00 - 17h00 Mua Xong Sử Dung Vé)ARCHEMYBMM Thường 1-3 100% /4->> Random Max 10 Chua LKDTỉ Lệ Mix Nasun Max + 10 : (1-10 100% Không Cần BMM)Khóa Trade 3h - 7hKhóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTCHệ Thống ADM Tổ Chức Event Liên Tục Trong Tuần / BIG TRADE - PVP - CTC CN Hàng Tuần

Giới Hạn : 10Ac/PC – JOB 2Ac/PC (Có Chức Năng Chống 2 JOB)(Có Chức Năng BSC)