f
 


120 eu_asi - Sro_long Vuong 120 D13 Clan Eu_asi Season 6.3 OB 30/5/2020

Sro_long Vuong 120 D13 Clan Eu_asi Season 6.3 - Alpha Test: 25/5/2020 - Open Beta: 30/5/2020 - Exp x150 Drop x50 - 120 eu_asi - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://srolongvuong.com/

SRO LONGVUONG (Huyền Thoại Map 120)
⚔ IP SEVER :103.116.105.81 PORT : 15779
⚔ Link Trang Chủ :http://srolongvuong.com/
⚔ Link Grup : https://www.facebook.com/groups/1332146990326230/?ref=bookmarks

═════════════
THÔNG TIN MÁY CHỦ:
- Map 120 - ASI - EU D13
- EXP: X150
- DROP: X5
- DROPGOLD: X2
════════════
FULL H XANH
════════════
RATE MIX ĐỒ
BMM Thường 1-3 100% /4-->10 Random Max 12 LKD
BMM Víp 1-7 100% / 7-->10 random max 12 LKD
Tỉ Lệ Mix Nasun : 1 – 10 100% ( yêu cầu bmm cấp 1 )
JOB 3 Thành TA – DH - TA  (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt STT)
KHOA BUON DEM 1H -8H SANG
Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTC
════════════
Full IP – JOB 2 PC
════════════
Giải Đua Tốp
Top 1 ∷ 6K SILK + Narun + 10

  • Top 2 ∷ 4K SILK + Narun + 8
  • Top 3 ∷ 2K SILK + Narun + 6
  • TOP 4 ➙ 10 ∷ 800 SILK