f
 


Srolengen140 free silk 100% asia vũ khí huyền thoại - Srolengen140 Free Silk 100% Asia Sro Mới Ra OB 4/5/2020

Srolengen140 Free Silk 100% Asia Sro Mới Ra - Alpha Test: 4/5/2020 - Open Beta: 4/5/2020 - Exp 500x Drop 10x - Srolengen140 free silk 100% asia vũ khí huyền thoại - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://srolengen140.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/HUYENTHOAISILKROAD/

Thông tin máy chủ 140
SROLENGEN140 FREE SILK 100% ASIA vũ khí huyền thoại
Trang chủ: http://srolengen140.com/
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/2653003664945420/
Facebook GM :https://www.facebook.com/HUYENTHOAISILKROAD
Tải game: http://srolengen140.com/Home/Download
--------------------------------------------------------------------------------
Thông Tin Chung
Alphatest: 04/05/2020
Open chính thức: 13h xx/xx/2020
THÔNG TIN SERVER
- ip : 103.125.190.92
- 9acc/ip
- Max Level : 140
- Skill : 140
- Map : 140
- Exp/Sp Rate: 500x
- Party Exp/SP : 700x
- Drop Item : 10x
- Gold drop : 5x
- Skill Max : 140
- Alchemy : 20 chưa bao gồm 4+
- Rate Alchemy : 1>4 100% . 4>> random
- buôn 3 thành trường an, hòa điền, đôn hoàng
- hàng đặc biệt : sơn tặc trại lãi gấp đôi hàng thường
-Drop : D15 sun, bí ngô tại samakan
xu tại ap
-thông tin khác sẽ cập nhật sau
.............................................................................
HỖ TRỢ ALPHATEST
- Max Lv 140
- Full 999999999 Silk
- Full 999b Gold
- D15 sun bán tại NPC trường an
-50 item title 199 để ăn vào dc +20 và max cs blue nhớ đeo đồ vào trước khi ăn
HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC
-full silk
- full sp