f
 


Game silkroad huyền thoại map 80 chuẩn vdc - Srohoisinh.Com 1.323 OB 14/3/2021

Srohoisinh.Com 1.323 - Alpha Test: 28/2/2021 - Open Beta: 14/3/2021 - Exp x10 Drop x60 - Game silkroad huyền thoại map 80 chuẩn vdc - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 3 2021

Trang chủ: http://srohoisinh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/763311297449706

Thông Tin Máy Chủ

✅ http://srohoisinh.com/
✅ IP sever :103.200.21.25 port:15779
✅ Asian OnLy.
✅ Max Level : 80 >> update 120
✅ Skill : 80 >>update 120
✅ Map : 120
✅ Exp/Sp Rate: x20 
✅ Rate Alchemy : random (max sv+12 tính cả lkd đặc biệt)
✅ Rate  narsun : 1>3=100% , >3 random (max +10)
✅ 5h xanh , 1h cam - có reset time trên trang chủ 
✅ Hệ Thống Săn boss chuẩn VDC
✅ SV không bột mm vip
✅ GM không can thiệp ,không bán đồ
✅ Chuẩn hiệu ứng -ngoại hình VDC
✅ Hệ Thống Buôn chuẩn 5 thành VDC
✅ Mua bán hàng đặc biệt chuẩn VDC

ĐUA TOP:
Top 1: 5000 silk +nasrun 6 + 1000.000 VND
Top 2: 4000 silk +nasrun 5 + 500.000 VND
Top 3: 3000 silk +nasrun 4 + 200.000 VND
Top 4-10 mỗi giải 1000 silk
Mỗi Ip nhận duy nhất 1 giải