f
 


Game cày cuốc-chuẩn vdc - Srohoisinh Ver 20001 OB 6/12/2020

Srohoisinh Ver 20001 - Alpha Test: 22/11/2020 - Open Beta: 6/12/2020 - Exp 40x Drop 10% - Game cày cuốc-chuẩn vdc - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 12 2020

Trang chủ: http://srohoisinh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/763311297449706/?ref=share

Thông Tin Máy Chủ 
✅ IP sever :103.200.21.25 port:15779 
✅ Asian OnLy. 
✅ Max Level : 110 
✅ Skill : 110 
✅ Map : 110 
✅ Exp/Sp Rate: x20 
✅ Rate Alchemy : random (max sv+13 tính cả lkd đặc biệt)
✅ Rate  narsun : 1>3=100% , >3 random (max +10) 
✅ 5h xanh , 1h cam - có reset time trên trang chủ 
✅ Hệ Thống Săn boss kiếm xu đổi vũ khí Son B D11 tự động 
✅ SV không bột mm vip 
✅ GM không can thiệp ,không bán đồ 
✅ Chuẩn hiệu ứng -ngoại hình d11 VDC
✅ Hệ Thống Buôn 3 thành Trường An-Đôn Hoàng– Hoa Điền 
✅ Mua bán hàng đặc biệt 1 điểm Duy nhất (Sơn Tặc Trại) 
✅ Giới hạn job > 2 acc /1IP 


ĐUA TOP: 
Top 1: 10000 silk +nasrun 8 + 1000.000 VND 
Top 2: 10000 silk +nasrun 6 + một Pet nhặt đồ độc 
Top 3: 5000 silk +nasrun 5 + 1 lít rượu 
Top 4-10 mỗi giải 1000 silk