f
 


Srodainam.com map 120 d13 6 ngoại hình, 2 clas eu và asi chuẩn - Srodainam.Com Map 120 D13 6 Ngoai Hinh Srodainam OB 10/10/2020

Srodainam.Com Map 120 D13 6 Ngoai Hinh Srodainam - Alpha Test: 5/10/2020 - Open Beta: 10/10/2020 - Exp x150 Drop x5 - Srodainam.com map 120 d13 6 ngoại hình, 2 clas eu và asi chuẩn - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 10 2020

Trang chủ: http://srodainam.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/635878170455762?notif_id=1601908746438150&notif_t=group_milestone&re

⚔️IP SEVER : 103.90.227.64 PORT : 15779

⚔️Platest 00H00' 4/10/2020
⚔️Open Beta: 13H00'10/10/2020
///////////////////
THÔNG TIN MÁY CHỦ:
- Map 120 - ASI - EU D13
- EXP: X150
- DROP: X5
- DROPGOLD: X2
/////////////////
Hướng Dẫn Người Chơi Fam lever 1-85 LKS // 85 - 95 B4.LBB // 95 - 111 SA MẠC MUỐI // 111 - 120 JUPITER - SAMAKAN
Fam ĐỒ SOM D13 quái 116-120 jupiter // Fam SUN D13 quái 119-120 JUPITER-SAMAKAN
Fam Xu Tại AP
Buôn hàng đặc biệt ở STT Hàng Đặc Biệt 12h00 - 13h00 Và 19h00 - 20h00 Hằng Ngày (Lever 90 lên Được Thú Đi Buôn)
BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h-00h Hằng Ngày
FULL H XANH
/////////////////
RATE MIX ĐỒ
BMM Thường 1-4 100% Max 12 LKD
BMM Vip 4-7 70% /7-->10 Random Max 12 LKD
Tỉ Lệ Mix Nasun : 1 – 4 100%.4-7 50%.7-10 random ( yêu cầu bmm cấp 1 )
JOB 3 Thành TA – DH - HD (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt STT)
khóa Buôn 2h - 8h Sáng
Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTC
Hệ Thống ADM Tổ Chức Event Liên Tục Trong Tuần / BIG TRADE Tuần 2 Lần Thứ 4 và 6 - PVP Thứ 7 - CTC Chủ Nhật Hàng Tuần
Giới Hạn : 10 ác PC – JOB 2 PC
//////////////////
Luật Đua Top 2 Class Không Được Vào Chung Pt - Buff Ngoài - Kích Điểm - Phát Hiện Loại
//////////////////
Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ
Top 1 Asi_Eu ∷ 5K SILK + 1 Nasun 6 + Tile SHOP
Top 2 Asi_Eu ∷ 4K SILK + 1 Nasun 5 + Tile SHOP
Top 3 Asi_Eu ∷ 2K SILK + 1 Nasun 4 + Tile SHOP
TOP 4 ➙ 10 ∷ 500 silk
( Mỗi ID Chỉ Được Nhận 1 giải )
Hỗ Trợ Chính Thức

  • Set Sun D10 +10 Blue
  • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
  • 2000 Bình HP ✗ MP
  • 50 DCN ✗ DCN TT
  • 20M SP
    Chú ý : Cấm Log Tools Phần Mềm Thứ 3 Dưới Mọi Hình Thức - Cấm Sử Dụng Bot Đi Theo JOB CTC - Face Log quá 2 Ác Kick Gold Phát Hiện Tịch Thu Gold Khóa Vĩnh Viễn